Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas

2015-04-13 at 09:10

2015 m. kovo 27 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo narius į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute.

Ataskaitinio susirinkimo pirmininkė, aktyvi Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė pirmoje susirinkimo dalyje pakvietė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentę Eglę Šleinotienę pristatyti 2014 m. veiklos rezultatų, Audronę Auškelienę, Asociacijos iždininkę, – pateikti finansų ataskaitą. Vienbalsiai patvirtinę 2014 m. veiklos ir finansų ataskaitas, susirinkimo dalyviai išklausė Asociacijos viceprezidentės Irenos Navickienės, tarybos narių  Mildos Antanauskienės, Romos Kriaučiūnienės, Evelinos Jaleniauskienės ir Romualdos Truncienės trumpų kalbų ir Jūratės Patackaitės, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėjos, pristatyto LKPA garbės vardų suteikimo nuostatų projekto.

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė Nemira Mačianskienė pristatė organizuojamos  Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX  ir Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto III tarptautinės mokslinės konferencijos ,,Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“ programą, supažindino su plenarinių posėdžių pranešėjais, pakvietė  LKPA narius dalyvauti konferencijoje.

Antroje ataskaitinio susirinkimo dalyje vyko seminaras, kurio metu LKPA Tarybos narės Roma Kriaučiūnienė, Loreta Chodzkienė ir  Olga Medvedeva pristatė projektą,,Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių įvairovė“ (DIV.ED Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN) , suteikė galimybę dalyviams atlikti praktines užduotis. LKPA viceprezidentė Irena Navickienė seminaro dalyvius  supažindino su projekto ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ rezultatais,  parodė sukurtą filmą.

LKPA prezidentė  Eglė Šleinotienė pristatė Moderniųjų Europos kalbų centro (ECML) 2016–2019 metų veiksmų programą ir pakvietė institucijas aktyviai joje dalyvauti. Diskusijos dalyviai susipažino su LACS (LANGUAGE ASSOCIATIONS AND COLLABORATIVE SUPPORT) projektu ir aptarė LKPA ateities perspektyvas. Asociacijos nariai pasidalino savo lūkesčiais, pateikė Asociacijos tarybai siūlymų.

Padėkos raštais apdovanoti  LKPA viceprezidentė Irena Navickienė, už aktyvią veiklą 2014 m.  ir pasiektus  rezultatus Asociacijos nariai Lidija Šipelienė-Valienė ir Martynas Prūsaitis.