Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas

2015-04-13 at 09:10

2015 m. kovo 27 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo narius į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute.

Ataskaitinio susirinkimo pirmininkė, aktyvi Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė pirmoje susirinkimo dalyje pakvietė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentę Eglę Šleinotienę pristatyti 2014 m. veiklos rezultatų, Audronę Auškelienę, Asociacijos iždininkę, – pateikti finansų ataskaitą. Vienbalsiai patvirtinę 2014 m. veiklos ir finansų ataskaitas, susirinkimo dalyviai išklausė Asociacijos viceprezidentės Irenos Navickienės, tarybos narių  Mildos Antanauskienės, Romos Kriaučiūnienės, Evelinos Jaleniauskienės ir Romualdos Truncienės trumpų kalbų ir Jūratės Patackaitės, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėjos, pristatyto LKPA garbės vardų suteikimo nuostatų projekto.

Įvyko Europos kalbų dienos renginys

2014-10-08 at 12:59

Rugsėjo 26 d. Vilniaus mokytojų namuose įvyko Europos kalbų dienos renginys. Šventėje aktyviai dalyvavo užsienio šalių ambasados ir kultūrų centrai, kurių šiemet buvo apie dvidešimt. Renginio metu vyko norvegų, graikų, estų, ispanų, čekų ir kitų kalbų dirbtuvės, sulaukusios daug moksleivių. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija stende pristatė vykdomus projektus: Kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Tarpkultūrinė pedagogo  kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ ir DIV ED projektą, kuris baigiasi š.m. rugsėjo 30 dieną. Pastarąjį projektą pristatė projekto komandos narės – projekto koordinatorė Dr. Olga Medvedeva, prezidentė Eglė Šleinotienė, Lidija Šipelienė – Valienė ir Inga Rozgienė.