Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas

2015-04-13 at 09:10

2015 m. kovo 27 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo narius į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute.

Ataskaitinio susirinkimo pirmininkė, aktyvi Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė pirmoje susirinkimo dalyje pakvietė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentę Eglę Šleinotienę pristatyti 2014 m. veiklos rezultatų, Audronę Auškelienę, Asociacijos iždininkę, – pateikti finansų ataskaitą. Vienbalsiai patvirtinę 2014 m. veiklos ir finansų ataskaitas, susirinkimo dalyviai išklausė Asociacijos viceprezidentės Irenos Navickienės, tarybos narių  Mildos Antanauskienės, Romos Kriaučiūnienės, Evelinos Jaleniauskienės ir Romualdos Truncienės trumpų kalbų ir Jūratės Patackaitės, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėjos, pristatyto LKPA garbės vardų suteikimo nuostatų projekto.

Seminaras Europos šiuolaikinių kalbų centre Graco mieste

2015-04-13 at 08:58

2015 m. vasario 10–11 dienomis Europos šiuolaikinų kalbų centre Graco mieste, Austrija (ECM, Graz) įvyko LACS (LANGUAGE ASSOCIATIONS AND COLLABORATIVE SUPPORT) projekto seminaras. Seminare dalyvavo projekto rengėjai ir asociacijų bei kalbininkų organizacijų atstovai, atvykę iš Didžiosios Britanijos, Islandijos, Kanados, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Slovėnijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Kroatijos, Airijos, Nyderlandų, Švedijos ir Maltos – iš viso 17 dalyvių.