Seminaras „Kalbos mokymas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) būdu: galimybės ir iššūkiai“

2019-12-05 at 14:54

Kviečiame į susitikimą „Kalbos mokymas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) būdu: galimybės ir iššūkiai“. Susitikimo metu lektorė Žieda Tamašauskaitė supažindins su nuotolinio kalbos mokymo ypatybėmis ir galimybėmis, kurias suteikia sinchroninės paskaitos transliuojamos vaizdo konferencijų būdu ir asinchroninės video paskaitos. Taip pat papasakos apie sunkumus, su kuriais susiduria kalbą nuotoliniu būdu dėstantis dėstytojas ir studijuojantis studentas. Pasidalins savo patirtimi, bandys atsakyti į jūsų klausimus ir patvirtinti arba paneigti stereotipus apie nuotolinį kalbos mokymą(si).

Seminaras „Metodai: kas naujo?“

2019-11-13 at 16:24

Dr. Evelinos Jaleniauskinės seminaras „IT taikymas kasdienėje pedagogų veikloje“

2019-04-01 at 08:42

Š. m. kovo 18 d. LKPA tarybos narė ir Kauno technologijos universiteto lektorė dr. Evelina Jaleniauskienė pasidalino savo praktinėmis žiniomis, kaip pritaikyti technologijas kasdieninėje dėstytojų veikloje (tiek mokslinėje, tiek pedagoginėje).

Daugelio Asociacijos narių prašymu dr. Evelina Jaleniauskienė pademonstravo nemokamus internetinių apklausų rengimo ir duomenų apdorojimo, infografikų ir kitų vaizdinio mąstymo priemonių kūrimo, kompiuterio ar išmanaus telefono ekrano įrašymo įrankius, pristatė įrankius ir priemones anglų kalbos tikrinimui ir pateikė alternatyvių įrankių PowerPoint programai.

Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)

2019-03-18 at 16:27

Vasario 21 d. įvyko seminaras „Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)“. Seminare Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedros lektorė Rūta Sirvydė apžvelgė fiziologinius ir psichologinius atminties veikimo principus, paaiškino, kaip gimtosios ir užsienio kalbos leksiniai vienetai saugomi atmintyje, atsakė klausimus.

Seminaro dalyviai atliko vizualinės ir akustinės atminties testus, išsiaiškino savo atminties ribas, susipažino su dažnai daromomis vadovėlių rengėjų ir mokytojų klaidomis, sužinojo apie mokslininkų rekomenduojamas technikas didesniam informacijos kiekiui įsiminti.

Seminaras apie IDKM mokytojams iš Lietuvos ir Lenkijos

2019-03-18 at 16:23

Šių metų vasario 15 dieną Filologijos fakultete lankėsi mokytojų grupė iš Molėtų gimnazijos ir Lenkijos Wejherowo Karaliaus Jono III gimanzijos. Jų vizitas įvyko pagal šių mokyklų vykdomą programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Seminarą tema “Integruotas dalyko ir kalbų mokymas: Lietuvos mokytojų požiūris” vedė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė, LKPA prezidentė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė. Mokytojams buvo pristatyti Lietuvos mokytojų požiūrio į integruotą dalyko ir kalbos mokymą kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Seminaro dalyviai, įvairių dalykų (istorijos, fizikos, muzikos, matematikos, anglų ir lenkų kalbų) mokytojai diskutavo apie IDKM metodo privalumus ir trūkumus, šio metodo taikymo galimybes jų mokyklose, dalijosi asmenine IDKM metodo taikymo jų pamokose patirtimi.