Apie LKPA

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) įkurta 2006 metų gruodžio 12 dieną. Asociacijos steigėjai ir nariai:

Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas,Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija yra REAL (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES) asociacijos viena iš steigėjų ir FIPLV federacijos (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė.