Efektyvus kalbų mokymas su minimaliu pasiruošimu

2024-02-13 at 08:34

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) kviečia LKPA narius dalyvauti 3 ak. val.  kvalifikacijos tobulinimo seminare Efektyvus kalbų mokymas su minimaliu pasiruošimu. Seminarą veda VDU Užsienio kalbų lektorė VAIDA MISEVIČIŪTĖ.

Dirbtinio intelekto (DI) įrankių panaudojimas užsienio kalbų pamokose

2024-02-08 at 09:36

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia Jus dalyvauti nuotoliniame 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare.

Seminarų ciklas „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

2022-09-29 at 12:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 40 ak. val. nuotoliniuose seminaruose dėl atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo.

Plačiau apie seminarus galite skaityti čia.

Seminarų ciklas kalbų pedagogams

2021-10-28 at 15:47

Lapkričio mėnesį Vytauto Didžiojo universitete vyks nuotolinis seminarų ciklas kalbų pedagogams „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“. Seminarų programą parengė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir VDU Užsienio kalbų institutas, ciklo organizatorius – Valstybės institucijų kalbų centras.

Pandemijos akivaizdoje išaugo poreikis kalbų pedagogams ne tik perkelti mokymo(si) procesą į nuotolinę aplinką, bet ir įgyti bei plėtoti inovatyvių metodų taikymo kompetenciją. Seminarų ciklo „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“ metu kalbų pedagogai susipažins su inovatyviais darbo metodais, sužinos kaip skatinti kūrybiškumą ir inovacijas savo darbe bei mokysis dirbti su įvairiomis skaitmeninėmis programomis.

Seminaras „Kalbos mokymas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) būdu: galimybės ir iššūkiai“

2019-12-05 at 14:54

Kviečiame į susitikimą „Kalbos mokymas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) būdu: galimybės ir iššūkiai“. Susitikimo metu lektorė Žieda Tamašauskaitė supažindins su nuotolinio kalbos mokymo ypatybėmis ir galimybėmis, kurias suteikia sinchroninės paskaitos transliuojamos vaizdo konferencijų būdu ir asinchroninės video paskaitos. Taip pat papasakos apie sunkumus, su kuriais susiduria kalbą nuotoliniu būdu dėstantis dėstytojas ir studijuojantis studentas. Pasidalins savo patirtimi, bandys atsakyti į jūsų klausimus ir patvirtinti arba paneigti stereotipus apie nuotolinį kalbos mokymą(si).