Seminarų ciklas kalbų pedagogams

2021-10-28 at 15:47

Lapkričio mėnesį Vytauto Didžiojo universitete vyks nuotolinis seminarų ciklas kalbų pedagogams „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“. Seminarų programą parengė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir VDU Užsienio kalbų institutas, ciklo organizatorius – Valstybės institucijų kalbų centras.

Pandemijos akivaizdoje išaugo poreikis kalbų pedagogams ne tik perkelti mokymo(si) procesą į nuotolinę aplinką, bet ir įgyti bei plėtoti inovatyvių metodų taikymo kompetenciją. Seminarų ciklo „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“ metu kalbų pedagogai susipažins su inovatyviais darbo metodais, sužinos kaip skatinti kūrybiškumą ir inovacijas savo darbe bei mokysis dirbti su įvairiomis skaitmeninėmis programomis.

Seminarai vyks nuotoliniu būdu kiekvieną lapkričio mėnesio trečiadienį, 16.00-17.30 val., tokiu eiliškumu:

  • Lapkričio 3 d. seminaras „Personalizacija užsienio kalbų pamokose: IKT priemonių įgalinimas“ (VDU UKI lektorė Vigilija Žiūraitė).
  • Lapkričio 10 d. seminaras „Kalbų mokymas pasitelkiant trumpametražius filmus“ (VDU UKI lektorė Vaida Misevičiūtė).
  • Lapkričio 17 d. seminaras „Dainų vertimas kaip kalbų mokymo(si) metodas“ (VDU UKI lektorė Lina Abraitienė).
  • Lapkričio 24 d. seminaras „Kūrybiški bendradarbiavimo įrankiai nuotoliniam kalbų mokymui“ (VDU UKI lektorė dr. Taylor Smith).

Būtina išankstinė registracija. Užsiregistravę dalyviai į savo el. paštus gaus prisijungimo nuorodą dieną prieš kiekvieną seminarą.

Seminarai yra nemokami, išskyrus tiems pedagogams, kurie norėtų gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Daugiau informacijos ir registracija.