Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)

2019-03-18 at 16:27

Vasario 21 d. įvyko seminaras „Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)“. Seminare Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedros lektorė Rūta Sirvydė apžvelgė fiziologinius ir psichologinius atminties veikimo principus, paaiškino, kaip gimtosios ir užsienio kalbos leksiniai vienetai saugomi atmintyje, atsakė klausimus.

Seminaro dalyviai atliko vizualinės ir akustinės atminties testus, išsiaiškino savo atminties ribas, susipažino su dažnai daromomis vadovėlių rengėjų ir mokytojų klaidomis, sužinojo apie mokslininkų rekomenduojamas technikas didesniam informacijos kiekiui įsiminti.

Lektorė R. Sirvydė pasidalijo psicholingvistinių tyrimų įžvalgomis ir jų taikymo galimybėmis užsienio kalbų mokymo(si)  procese, atsakė į klausimus: Ar galima užsienio kalbos išmokti per mėnesį, dvi savaites? Kiek naujos informacijos galima įsiminti? Kaip praplėsti atminties ribas? Kiek naujų žodžių galima užduoti išmokti? Kodėl painiojami kai kurie žodžiai? Kaip padaryti mokymosi procesą kuo efektyvesnį? Remiantis plintančio aktyvumo šalininkų ir konektyvistų teorijomis buvo atskleista, kokie procesai vyksta, kai mums reikia parinkti tinkamus žodžius.

Tags: