Seminaras apie IDKM mokytojams iš Lietuvos ir Lenkijos

2019-03-18 at 16:23

Šių metų vasario 15 dieną Filologijos fakultete lankėsi mokytojų grupė iš Molėtų gimnazijos ir Lenkijos Wejherowo Karaliaus Jono III gimanzijos. Jų vizitas įvyko pagal šių mokyklų vykdomą programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Seminarą tema “Integruotas dalyko ir kalbų mokymas: Lietuvos mokytojų požiūris” vedė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė, LKPA prezidentė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė. Mokytojams buvo pristatyti Lietuvos mokytojų požiūrio į integruotą dalyko ir kalbos mokymą kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Seminaro dalyviai, įvairių dalykų (istorijos, fizikos, muzikos, matematikos, anglų ir lenkų kalbų) mokytojai diskutavo apie IDKM metodo privalumus ir trūkumus, šio metodo taikymo galimybes jų mokyklose, dalijosi asmenine IDKM metodo taikymo jų pamokose patirtimi.

 

Tags: