Visuomenės ugdymo medijų srityje būtinybė ir perspektyvos

2018-03-12 at 08:43

Kovo 6 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institute prof. dr. Danutė Balšaitytė kalbų pedagogams vedė seminarą „Visuomenės ugdymas medijų srityje: būtinybė ir perspektyvos“. Seminarą organizavo VU Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.

Seminare aptarta visuomenės ugdymo svarba medijų srityje, kalbėta, kaip mūsų nuomonę formuoja medijos, ką turėtume žinoti, kad nebūtume apgauti naujienų kūrėjų, atskirtume tikrą informaciją nuo melagingos. „Medijų raštingumas siejamas ne tiek su tinkamu skaitmeninių technologijų naudojimu, kiek su kritišku medijų tekstų turinio suvokimu, be to, gebėjimu kurti kokybiškus, šiuolaikinius medijų tekstus įvairiose komunikacijos sferose, juos  analizuoti ir interpretuoti. Medijos šiuo metu užima svarbią vietą šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Daugelyje pasaulio šalių mokinių medijų raštingumas ugdomas mokyklose, universitetuose rengiami aukšto lygio medijų specialistai, medijų pedagogai, miestuose steigiami medijų centrai,“ – pabrėžė prof. dr. D. Balšaitytė.

Diskusijos metu seminaro dalyviai pritarė, kad medijoms tapus neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi, svarbu mokyti mokinius, studentus medijų raštingumo, gebėjimo orientuotis medijų kultūros pasaulyje, įsisavinti medijų kalbą, gebėti analizuoti, interpretuoti ir kurti kokybiškus medijų tekstus.