Seminarų ciklas ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“

2015-10-28 at 13:57

Kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuotame projekte ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“. Projektas vykdomas vadovaujantis 2015 m.gegužės 28 d. LKPA pasirašyta sutartimi su Ugdymo plėtotės centru.

Projekto koordinatorė- VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė. Elektroninę metodinę priemonę rengia VU Užsienio kalbų instituto ekspertai Dalia Bukauskaitė, Rasa Tamošaitienė, Loreta Zavadskienė ir kiti. E-leidinyje bus paskleista 10 Lietuvos pedagogų geroji darbo patirtis. Dalyviai bus įtraukiami į metodinės priemonės kūrimą anketinės apklausos būdu, imant interviu, atsižvelgiant į jų turimą įvairiapusę patirtį analizuojamu klausimu (Atrinks ekspertai).

Programos trukmė- 20 valandų. Bus organizuotas 2 seminarų ciklas (12 valandų) su pertrauka -8 valandos užduotims atlikti.

Pirmasis seminaras vyks lapkričio 6 d. 10 val. VIKC. Seminaro tikslas – susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų atsakingų institucijų pozicija šiuo klausimu, leidyklos pristatys naujoves, susipažinsime su IT, vadovėliais ir t.t. Preliminarią pirmojo seminaro programą siunčiame.

Pirmojo seminaro metu bus skiriamos užduotys atlikti iki kito seminaro (8 val.):pasirengti pristatyti savo gerąją darbo patirtį pritaikant vadovėlius ir kt. priemones kalboms mokyti, parengti atvejų analizę,pamokos planą, kt.

Antrasis 6 val. seminaras vyks lapkričio 27 d. Vilniaus universitete Užsienio kalbų institute. Pedagogai atvyks atlikę namų darbus, skleis gerąją patirtį, kaip vadovėlius pritaiko, taip pat duosime vadovėlius ir įvairias priemones bei programas įvertinti pagal parengtą metodiką. Elektroninė metodinė priemonė bus išbandyta ir dalyvių bei ekspertų įvertinta.

Sėkmingai dalyvavusiems ir užduotis atlikusiems dalyviams bus įteikti LKPA, VU UKI ir VIKC vadovų pasirašyti pažymėjimai (20 val.)

Registracija vyksta VIKC svetainėje adresu: http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45

Registruotis galite el. paštu: kalba@vikc.lt

[gview file=”http://www.lkpa.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/10/LKPA_seminaras_lapkricio-27_Final.pdf”]