Seminarai „Gramatikos mokymas(is) dalykinės užsienio kalbos kontekste“ ir „Kalbų mokymas(is) kognityvinės teorijos požiūriu: semantinė turinio analizė šiuolaikinėse medijose“

2018-03-30 at 09:12

Kovo 26 d. kalbų pedagogai savo žinias gilino VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuotuose seminaruose, kuriuos vedė VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto doc. dr. Liudmila Arcimavičienė ir lekt. Lina Marčiulionytė.

Seminare „Gramatikos mokymas(is) dalykinės užsienio kalbos kontekste“ lektorė Marčiulionytė kalbėjo apie gramatikos mokymo dalykinės užsienio kalbos kontekste ypatumus ir metodiką, padedančią išlaikyti studentų motyvaciją mokytis gramatikos, pateikė inovatyvių gramatikos mokymo užduočių.

Doc. dr. Liudmila Arcimavičienė seminare „Kalbų mokymas(is) kognityvinės teorijos požiūriu: semantinė turinio analizė šiuolaikinėse medijose“ supažindino su kognityvinės metodologijos taikymo galimybėmis mokymo ir mokymosi procese, naujosios (Z) kartos ugdymo ypatumais. Kognityvinė metodologija siejama su gilumine turinio analize, nustatant sistemingai pasikartojančių sąvokų leksinius komponentus, kurie leidžia išskaidyti naratyvo modelį, pvz.: grožis, kaip amžina jaunystė; egzistencija, kaip daiktų kaupimas; žmogus, kaip mechanizmo dalis / objektas. Tokia kalbos analizė sudaro sąlygas kritiškiau vertinti vyraujančius stereotipus ir įsitikinimus. „Kritinis mąstymas leidžia vertinti realybę ne kaip duotybę, o kaip nuolat besikeičiančią žmogaus vertybių išraišką, kuri yra veikiama daugybės asmeninių, socialinių ir kultūrinių veiksnių. Kitaip tariant, žinoti, vadinasi, patirti ir nuolatos kelti klausimus: kaip ir kodėl?“ – teigė doc. dr. L. Arcimavičienė.

Tags: