Trečioji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is”

2009-06-30 at 20:25

2009 m. birželio 29-30- dienomis Vilniuje įvyko trečioji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuota tarptautinė konferencija ,, Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is” („Towards a Better Language Education”). Konferencijos organizatoriai: LKPA , Valstybės institucijų kalbų centras, Kauno Technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija, Klaipėdos universitetas bei Marijampolės kolegija.

Konferencijos tikslas- suburti Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojus, kolegijų ir universitetų dėstytojus, profesionalus, dirbančius kalbų centruose, ir įvertinti kalbų mokymo/si padėtį sunkmečio metais bei nubrėžti ateities perspektyvas- pasiektas.

Konferencijos Svečiai Rob Dean iš Didžiosios Britanijos, Aleksander Sokol, Diana Rumpite, Ineta Luka iš Latvijos ir kiti pranešėjai pasidalino kitų šalių patirtimi kalbų mokymo srityje.

Konferencijos dalyvius ir svečius sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, MRU universiteto rektorato atstovas. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas humanitarinių mokslų daktaras Antanas Smetona, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio mokymo skyriaus vedėja Dr. Loreta Žadeikaitė, Britų Tarybos projektų vadovė Vilma Bačkiūtė, privačios mokyklos savininkė ir direktorė Rebecca Juras Toth, Lietuvos Rašytojų sąjungos narė, gydytoja psiciatrė Jūratė Sučylaitė, Humanitarinių mokslų daktarė MRU Užsienio kalbų katedros vedėja Irena Darginavičienė, kiti pranešėjai. Diskusijas vedė Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Dr. Irena Smetonienė, ŠMM darbuotoja Nida Poderienė, Europos Komisijos atstovas Jonas Morkus, Goethe’s instituto ekspertas Andreas Rodenbeck, Valstybės isntitucijų kalbų cntro l.e.p. direktorė Audronė Auškelienė, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė Dr. Nijolė Bražėnienė, kiti kalbininkai. Asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė pristatė REAL 2 projektą.

Išleista konferencijos publikacija. ISBN978-9955-880-52-3.