Tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“ ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių gausus būrys

2018-11-15 at 15:03

2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro ir Aleksandro Stulginskio Kalbų katedros organizuojama nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“. Daugiau nei 50 užsienio kalbų ir lietuvių kalbos specialistų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, socialinių partnerių atstovai ir svečiai iš Erciyes universiteto (Turkijos) bei iš Bjelovar universiteto (Kroatijos) susirinko į LSMU Kalbų ir edukacijos katedrą aptarti Lietuvių kalbos mokymosi ir vartojimo problemas, pasidalinti kalbų dėstymo metodais, diskutuoti studijų organizavimo ir profesinės užsienio kalbos studijų  klausimais.

Konferencijoje pranešimus skaitė gausus ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių būrys: Giedrė Grigonienė ir Aušrinė Peleckienė (LSMU) iškėlė gimtosios kalbos kaip tautinės vertybės ir profesinės kompetencijos vertę; Viktorija Prapraitė (VK UKC) parengusi su kolegėmis pranešimą „Enhancing and developing students‘ skills in project based learning“, dalijosi projektinio metodo patirtimi, kuriuo ne tik tobulinami studentų kalbų įgūdžiai, bet ir kūrybiniai, meniniai gebėjimai demonstruojami Kalėdiniame kalbų renginyje; Aušra Helsvig (VK UKC) su kolege pristatė IT studentams skirtą mokymo(si) projektą; Vilija Kraujalienė (LSMU) su kolegėmis pasidalino minčių žemėlapio metodu; Kalbų mokymosi svarbą daugiaukalbystės kontekste savo pranešime akcentavo Vida Čepulkauskienė (KK);

Anglų kalbos specialistus domino profesinė terminologija, todėl Danutės Belazarienės, (VK UKC), Vytenio Končiaus (VK UKC) pranešimai ir straipsniai buvo skirti šiai temai. Retesnes Lietuvoje mokomas užsienio kalbas populiarino pranešimu „Retų užsienio kalbų mokėjimas – pranašumas, suteikiantis perspektyvų planuojant karjerą“ –  LKPA Tarybos narė Inga Savickienė (VDU) su kolegėmis, vokiečių kalbos mokytis interneto programa ir ją išbandyti susirinkusius kvietė Violeta Žemaitienė (VK UKC).  VK UKC vedėja Jūratė Patackaitė su ispanų kalbos dėstytoju German D. Brito, bei italų kalbos dėstytoju Davide Trezzi gilinosi į studentų užsienio kalbų pasirinkimo motyvus, darbdavių poreikius ir lygino įvairių kalbų mokymosi metodų efektyvumą.  Jūratė Patackaitė, LKPA viceprezidentė pasveikino konferencijos dalyvius Asociacijos vardu ir pateikė stendinį pranešimą „Tarptautinio kalbų pedagogų asociacijos tinklo (FIPLV) naujienų laikraštis – viena iš Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos sklaidos priemonių“, ragino pasakoti, rašyti ir skleisti informaciją apie aukštosiose mokyklose vykstančius renginius, projektus šiame bei Lietuvo kalbų pedagogų asociacijos naujienų laikraštyje.

Šios konferencijos sumanytoja bei organizatorė LSMU Kalbų ir edukacijos katedros vedėja, prof. Raimonda  Brunevičiūtė pasidžiaugė dalyvių gausa ir pranešimų temų įvairove. Konferencijos aptarimo metu dalyviai išgirdo trumpą kiekvienos sekcijos darbo apžvalgą ir aptartus klausimus, o prie kavos puodelio dar kartą susitiko ir pasidžiaugė kolegomis iš Asociacijos. Šios konferencijos straipsnių rinkinys, įdomios diskusijos su bendraminčiais, o taip pat malonūs įspūdžiai  išliks ilgai visų atmintyje.

 

LKPA viceprezidentė Jūratė Patackaitė