Kviečiame LKPA narius, susipažinus su dokumentais, teikti pasiūlymus LKPA tarybai dėl dalyvavimo Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse

2016-04-26 at 11:25

Pedagogų asociacijos kviečiamos dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse. Paraiškas finansavimui gauti Ugdymo plėtotės centrui galima pateikti iki gegužės 19 d. 17 val.

Parama bus teikiama asociacijomis, kurios 2016 m. planuoja vykdyti veiklas, susijusias su ugdymo turinio tobulinimo tematika, švietimo veiksmingumo didinimu ir asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu. Pvz., IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo įvairovė, inovatyvių vertinimo metodų taikymas, tarpdalykinė integracija, asociacijos narių kūrybiškumo, tarpkultūriškumo ir kitų kompetencijų stiprinimas. Konkursui negali būti teikiami projektai, skirti atostogoms ir turizmui, siekiantys pelno, bet kokiomis formomis, metodais, būdais pažeidžiantys Lietuvos įstatymus.

Pasirašyta sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC)

2015-06-04 at 10:24

2015 m.gegužės 28 d. LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė  pasirašė  sutartį  su UPC dėl  parengto projekto ,, Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai ( Elektroninės metodinė priemonės parengimas)“ įgyvedinimo.

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių/studentų mokymosi pasiekimų.