„QuILL“projekto forumas „Skaitmeninis raštingumas – kalbų mokymosi kokybės garantas“

2023-01-12 at 12:39

„QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ (https://quill.pixel-online.org/) projekto įgyvendinimo metu rengiamas forumas „Skaitmeninis raštingumas  – kalbų mokymosi kokybės garantas“, kuris vyks vasario 2d. LR Seimo Lankytojų centre.

Renginio dalyviai – švietimo politikos formuotojai, aukštojo mokslo institucijų kalbų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų kalbų mokytojai.  

Renginio tikslas – įvertinti skaitmeninio švietimo teikiamas galimybes kalbų mokymui ir mokymuisi ir paskatinti renginio dalyvius praktiškai įveiklinti jų naudojimą tiek aukštajame moksle, tiek bendrajame ugdyme.

Renginio metu bus pristatyti Erasmus+ projekto “QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ produktai: atviros prieigos mokomųjų išteklių (APMI) duomenų bazė, kalbų pedagogams skirtas e-Mokomasis paketas (kaip atrinkti, adaptuoti ir kurti APMI) ir „Skaitmeninių kalbų mokymosi galimybių aukštajame moksle įgyvendinimo gairės”, pateikiančios inovatyvių įžvalgų į kalbų, ypač dalykinės kalbos mokymą(si), aukštojo mokslo kontekste.

Vykdytas projektas LR aukštojo ir vidurinio mokslo kontekstuose atskleidė skirtingą kalbų pedagogų skaitmeninio raštingumo lygį, ribotą IKT įrankių taikymą kalbų pamokose, skurdų atviros prieigos mokomųjų išteklių lietuvių kalba pasirinkimą.

Dalyvavimas renginyje tik iš anksto užsiregistravus adresu: https://forms.gle/35byY9rfX7DxN7o5A

QuILL Project Forumo programa