Penktoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų”

2011-05-22 at 11:35

2011 metų gegužės 20-21dienomis Vilniuje įvyko 5-oji tarptautinė konferencija ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų“. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Vilniaus universitetas (VU), Klaipėdos universitetas (KU) ir Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC). Konferencija vyko senajame Vilniaus universitete.

Konferencijos tikslai – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais, paskleisti informaciją apie kalbų politiką Lietuvoje, pristatyti gimtosios kalbos mokymo patirtį, kaip nurodo konferencijos dalyviai savo vertinimo anketose, pasiekti.

Konferencijos plenarinio posėdžio pranešėjai: Gary Anderson, buvęs Anglų kalbos pedagogų asociacijos Prancūzijoje prezidentas, garsus kalbų dėstymo metodikos ekspertas Europoje, pedagogų rengėjas; Prof. Dr. Konrad Schröder, Vokietijos Anglų kalbos pedagogų asociacijos prezidentas, Augsburgo universiteto profesorius, REAL asociacijos steigėjas; Duncan Christelow, garsus Kembridžo universiteto ekspertas, mokomosios medžiagos kūrėjas, Encyclopaedia Britannica rengėjų komandos narys; Doc. Dr. Zita Mažuolienė, Europos kalbų aplanko kūrėja Lietuvoje, VU anglų kalbos dėstytoja; Doc.Dr. Vita Kalnberzina, Europos kalbų aplanko kūrėja Latvijoje, Latvijos universiteto anglų kalbos dėstytoja, kiti garsūs kalbininkai.

Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Vilniaus universiteto tarptautinių reikalų prorektorius doc. dr. Rimantas Vaitkus, Užsienio kalbų instituto direktorė prof. Nijolė Bražėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojos Loreta Žadeikaitė ir Irena Raudienė, Prancūzų kultūros centro direktorius Pascal Hanse, Britų Tarybos kalbinių projektų vadovė Vilma Bačkiūtė, Goethe‘s instituto kalbų skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja ir Amerikos ambasados regioninio kalbų padalinio, reziduojančio Vengrijoje, atstovas Gergo Santha. Konferencijoje pristatyti REAL, ELTACS, LnetWorldWide, Europos modernių kalbų centro ( The European Centre for Modern Languages) www.ecml.at ir kiti projektai. LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė apibendrino konferenciją ir įteikė padėkos raštus asociacijos nariams, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo.

Konferencijoje dalyvavo per 120 kalbininkų, 25 užsienio svečiai, 21 iš jų skaitė pranešimus, vedė seminarus. Konferencijos dalyviai- Latvijos, Vokietijos, Estijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Rusijos, Kazachstano, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vengrijos, Trinidado ir Tobago ir Lietuvos kalbininkai iš viso perskaitė per 70 pranešimų. Konferencijos metu skambėjo lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, estų ir rusų kalbos.

Konferencijos medžiaga yra prieinama šiuo adresu:

http://lkpa.lhosting.info

Konferencijos leidinys