Metodinė medžiaga 9-10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

2022-12-27 at 13:56

Projektą „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ įgyvendintą 2022 m., finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Projektas skirtas stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Projekto tikslas: Teikti metodinę pagalbą bei stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, reikalingas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti metodinę medžiagą 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
2. Pravesti seminarus 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
3. Parengti seminarų vaizdo įrašus.

Projekto metu parengti ir pravesti penki mokomieji seminarai 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Juose dalyvavo net 211 mokytojų (projekto paraiškoje buvo planuota 150) .

Kad visiems mokytojams būtų užtikrintos vienodos galimybės, seminarai buvo organizuojami nuotoliniu būdu. Seminarus vedė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, vadovėlių, straipsnių, skaitmeninių mokomųjų priemonių (bendra)autorė; atnaujinamų Bendrųjų programų ugdymo turinio metodininkė; suomių organizacijos „School“ 2015 m. įvertinta tarptautiniu „Campus“ apdovanojimu už patirties dalijimąsi su mokytojais;  2009 m. Europos pažymėjimo programos „Metų gimtosios kalbos mokytoja“ Onutė Baumilienė.

Šių seminarų pagrindu sukurti ir sumontuoti vaizdo įrašai:

VAIZDO MEDŽIAGA 9-10 KLASIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAMS „NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“

ir parengta mokomoji metodinė medžiaga mokytojams:

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. DRAMOS ANALIZĖS PAGRINDAI.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. GROŽINĖS LITERATŪROS SĄSAJOS SU KITAIS MENAIS.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. KRITINIS SANTYKIS SU TEKSTU IR KŪRINIO INTERPRETACIJŲ ĮVAIROVĖ.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. POEZIJOS ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS PAGRINDAI (J. VAIČIŪNAITĖS IR R. FROSTO EILĖRAŠČIAI), 9 (I GIMNAZIJOS) KLASĖ.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. PROZOS ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS PAGRINDAI SKIRTINGŲ LAIKOTARPIŲ ROMANUOSE.

Projektą įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), projekto partneris – Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC).

Projektą įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), projekto partneris – Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC).

Projekto metu parengta vaizdo ir metodinė medžiaga mokytojams viešinama LKPA TINKLALAPYJE ir VIKC TINKLAPYJE.