2016 metų kovo 18 d. įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas.

2016-03-29 at 07:26

Pirmoje susirinkimo dalyje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė, viceprezidentė Irena Navickienė ir Tarybos narės iždininkė Audronė Auškelienė, Roma Kriaučiūnienė, Romualda Truncienė ir Milda Antanauskienė papasakojo apie nuveiktus darbus, priminė 2013-2015 m. įvykusius renginius. Vienbalsiai pritarta finansinės veiklos ataskaitai. Eglė Šleinotienė padėkos raštus įteikė aktyviausiems Tarybos nariams. Irena Navickienė parodė jos sukurtą filmą apie LKPA. Susirinkime dalyvavę nariai pozityvai įvertino LKPA veiklą už praėjusį laikotarpį ir pateikė pasiūlymus naujam darbo planui.

Antroje ataskaitinio rinkiminio susirinkimo dalyje vyko naujos Tarybos rinkimai. Prezidentės Eglės Šleinotienės paraginti siūlyti energingus, kūrybingus, motyvuotus pedagogus į Tarybą, susirinkimo dalyviai aktyviai įsijungė į rinkimus bei diskusijas ir po valandos balsų skaičiavimo komisija paskelbė, kad LKPA Tarybos nariais tapo: Virginija Andriusevičienė (VIKO), Audronė Auškelienė (VIKC), Irena Čeikauskaitė (LKPA), Eveleina Jaleniauskienė (KTU), Vida Jonaitienė (VU UKI), Roma Kriaučiūnienė (VU UKI), Olga Medvedeva (VIKC), Irena Navickienė (LEU), Jūratė Patackaitė (VIKO), Saulė Petronienė (KTU) ir Inga Savickienė (VDU). LKPA prezidentą, kurį renka LKPA taryba iš narių, pristatysime artimiausiu metu.

Susirinkimo pabaigoje už nuoširdų darbą ir reikšmingą indėlį kalbininkų bendruomenei buvo įvertinti ilgamečiai Asociacijos nariai. Garbės prezidentės vardas Asociacijos visuotinio susirinkimo nutarimu buvo suteiktas Eglei Šleinotienei, Garbės tarybos narių vardai suteikti Steigiamosios tarybos narėms Stasei Skapienei (ŠMM), Vilmai Bačkiūtei (ŠMM), Ilonai Rinkevičienei (KTU), Violetai Navickienei (KU), Garbės narių vardai – ,,Balto filologo skrynelės“ idėjos autorei Dr. Inai Dagytei-Mituzienei ir dailininkei juvelyrei Marytei Dominaitei-Gurevičienei, sukūrusiai skryneles.