Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2014-03-10 at 20:24

2014 m. kovo mėnesio 14 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas. Išklausytos prezidentės Eglės Šleinotienės, iždininkės Audronės Auškelienės, viceprezidenčių Irenos Navickienės, Ligitos Judickaitės-Pašvenskienės, LKPA tarybos narių Mildos Antanauskienės, Marijos Juodienės ir Evelinos Jaleniauskienės ataskaitos už atliktą darbą 2013 metais. LKPA nariai pateikė pasiūlymus darbo kokybei gerinti, į juos atsižvelgta rengiant veiklos planą 2014 metams.

LKPA Tarybos narės Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė Roma Kriaučiūnienė ir jos pavaduotoja Loreta Chodzkienė pravedė seminarą ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle“. (DIV.ED- Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN projektas): pilotavimo rezultatų analizė. Diversity in Higher Education project workshop: DIV.ED piloting results“.

LKPA narė Olga Medvedeva organizavo seminarą ,,NELLIP : Kokybės užtikrinimas projektų valdyme. NELLIP: Quality Assurance in Project Management“.