Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2017-03-26 at 09:44

2017 kovo mėn. 24 d. VU Užsienio kalbų institute įvyko LKPA ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo kolektyviniai LKPA nariai: Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos, Valstybės institucijų kalbų centro atstovai ir 47 LKPA individualūs nariai.

Susirinkimo darbotvarkė buvo sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji – dalykinių pranešimų sesija, o antroji – LKPA prezidentės, viceprezidenčių ir LKPA Tarybos narių 2016 metų ataskaita. Pirmosios dalies pranešėja, VU Filologijos fakulteto Anglų kalbos katedros lektorė dr. Rita Juknevičienė skaitė pranešimą tema: „Užsienio kalbų egzaminų Lietuvoje siejimas su Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“. Antrasis svečias – VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros prof. dr. Albinas Bagdonas, skaitė pranešimą tema: „Kalbos ir šnekos evoliucinės ištakos ir pasekmės“.

Antrosios susirinkimo dalies darbotvarkė apėmė keletą svarbių klausimų. Pirmiausia dėmesys buvo sutelktas į LKPA veiklą 2016 metais. Susirinkimo dalyviai išklausė LKPA Prezidentės Romos Kriaučiūnienės ir LKPA viceprezidenčių: Audronės Auškelienės (atsakingos už iždą), Irenos Navickienės, Jūratės Patackaitės bei Tarybos narių: Vidos Jonaitienės, Saulės Petronienės, Evelinos Jaleniauskienės, Ingos Savickienės, Olgos Medvedevos ataskaitas ir joms pritarė. Susirinkimo dalyviai taip pat diskutavo apie LKPA veiklos perspektyvas, vykdomą LKPA narių apklausą dėl LKPA veiklos strateginių gairių, aptarė pasiūlymus dėl 2017- 2018 metų LKPA veiklos plano.

Susirinkimo metu į dvi laisvas LKPA Tarybos vietas buvo išrinktos dvi LKPA narės: Almantė Meškauskienė (VDU) ir Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (LEU).

LKPA Tarybos narė Inga Savickienė pakvietė visus LKPA narius dalyvauti IV-oje tarptautinėje VDU UKI ir XI-oje LKPA konferencijoje „DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2017“, vyksiančioje Vytauto Didžiojo universitete 2017 m. gegužės 26-27 d.

LKPA Prezidentė Roma Kriaučiūnienė padėkojo visiems dirbusiems ir prisidėjusiems prie asociacijos sėkmingos veiklos bei įteikė padėkos raštus už aktyvią 2016 m. veiklą asociacijoje šiems inciatyviems LKPA nariams:

  1. Irenai Navickienei
  2. Audronei Auškelienei
  3. Jūratei Patackaitei
  4. Evelinai Jaleniauskienei
  5. Vidai Jonaitienei
  6. Olgai Medvedevai
  7. Lidijai Šipelienei Valienei
  8. Irenai Čeikauskaitei
  9. Virginijai Andriusevičienei

Apsvarstę ataskaitinio susirinkimo klausimus visi dalyviai buvo pakviesti į iškilmingą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nominacijos ,,Balto filologo skrynelė 2016įteikimo ceremoniją, kuri vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.