Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išrinkta taryba ir prezidentė!

2019-03-28 at 09:39

Š. m. kovo 18 d. VU Užsienio kalbų inistitute įvyko ataskatinis rinkiminis susirinkimas. LKPA prezidentė Roma Kriaučiūnienė pateikė susirinkimo dalyviams ataskaitą, apžvelgė 2018 m. reikšmingiausius renginius ir svarbiausius nuveiktus darbus. Garbės prezidentė Eglė Šleinotienė papasakojo apie savo veiklą tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui (NBR) ir pristatė Asociacijų vadovų susitikimų rezultatus bei pasidžiaugė projekto el. leidiniu „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“.

Išklausę Lidijos Šipelienės-Valienės parengtą LKPA finansinę ataskaitą ir viceprezidentų, tarybos narių 2018 m. svarbiausius nuveiktus darbus, Asociacijos nariai išrinko naująją Tarybą 3 metų kadencijai, t. y. 2019-2021 m. (http://www.lkpa.vdu.lt/taryba/). Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos nariais tapo: dr. Olga Medvedeva, Loreta Zavadskienė (VU FLF UKI), Stefano Lanza (VDU UKI), Daiva Stasiulionienė (VIKC), dr. Evelina Jaleniauskienė, Virginija Tuomaitė (KTU UKC), Jūratė Derukaitė (KU KSEK), iždininke ‒ Asta Jarutienė (Valstybės institucijų kalbų centro atstovė), vicperezidentais – Jūratė Patackaitė (Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras) ir Aleksas Eugenijus Kulvietis (Klaipėdos universiteto Europos kalbų katedros dėstytojas). Lietuvos kalbų asociacijos prezidente išrinkta Almantė Meškauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja, UKI tarybos narė ir anglų kalbos lektorė.

 Linkime prezidentei ir tarybos nariams prasmingų darbų, įdomių renginių ir susitikimų bei darnaus darbo, telkiant Asociacijos narius bendriems siekiams!