Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 2022-2024 m. taryba

2022-09-25 at 21:50

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 2022-2024 m. tarybą:

Asociacijos prezidente perrinkta Almantė Meškauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja, anglų kalbos dėstytoja.

Asociacijos viceprezidente tapo Audronė Auškelienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorė, LKPA apdovanojimo – Balto filologo skrynelės – 2017 m. laureatė.

Asociacijos viceprezidente išrinkta dr. Loreta Chodzkienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto docentė.

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro ispanų kalbos dėstytoja, doktorantė Vigilija Žiūraitė išrinkta LKPA viceprezidente.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyriaus vedėja prof. dr. Jolita Šliogerienė išrinkta Asociacijos viceprezidente.

Asterija Rudienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja metodiniam darbui ir pedagogų kompetencijų tobulinimui išrinkta iždininke.

LKPA sekretorė – Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėja, LKPA apdovanojimo – Balto filologo skrynelės – 2012 m. laureatė.

Asociacijos tarybos nariais išrinkti:

Prof. dr. Liudmila Mockienė, Mykolo Romerio universiteto, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Humanitarinių mokslų instituto direktorė;

Doc.dr. Laimutė Kuprienė, Klaipėdos universiteto Filologijos katedros vedėja;

Dr. Teresė Ringailienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė;

Ramunė Sarnickienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja, Vokiečių kalbos programų koordinatorė;

Vytenis Končius, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorius.