Lietuvos kalbų pedagogų asociacija į pagalbą abiturientams ir jų mokytojams

2021-06-01 at 09:37

Nuo 2020 m. pavasario besitęsianti COVID-19 pandemija ir nuotolinis mokymas(is) buvo didelis iššūkis mokiniams ir jų mokytojams, ypač daug nerimo ir įtampos kėlė abiturientams, besirengiantiems laikyti valstybinius egzaminus. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija parengė projektą, kurio tikslas – padėti Lietuvos abiturientams pasirengti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ir prancūzų) valstybiniam brandos egzaminui (VBE). Projektas įgyvendinamas aktyvių LKPA narių – didelę abiturientų rengimo VBE patirtį turinčių mokytojų ekspertų, kalbų mokymo ir pedagogų rengėjų, dirbančių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.

 Abiturientams nuo gegužės mėnesio buvo teikiamos nemokamas nuotolines konsultacijas Zoom platformoje, informaciją apie kurias galima rasti LKPA tinklapyje www.lkpa.vdu.lt ir internetinėje platformoje www.pagalbamokytis.lt/abiturientams. Projekte suplanuota ir kita veikla – teikti praktinę metodinę pagalbą abiturientus ugdantiems užsienio kalbos mokytojams, organizuojant mokymus: „Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas ir vertinimas rengiant abiturientus užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui“. Įrašyti seminarai bus pasiekiami socialiniame tinkle Youtube. „Esame įsitikinę, kad šios projekte numatytos veiklos išliks aktualios ir projektui pasibaigus, todėl esame pasirengę tęsti tokias konsultacijas abiturientams ir pasiūlyti ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, paremtas praktiniais metodiniais seminarais mokytojams“, – teigė Audronė Auškelienė, Valstybės institucijų kalbų centro vadovė, šio projekto iniciatorė ir koordinatorė.

Informacija iš Savivaldybių žinių, Nr. 5, 2021 m. gegužės 22 d.

Savivaldybių žinios, NR.5