Kvietimas į visuotinį metinį ataskaitinį-rinkiminį LKPA narių susirinkimą

2022-04-12 at 10:24

Šių metų balandžio 22 d. kviečiame visus LKPA narius dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos visuotiniame metiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.

Renginio vieta: TEAMS aplinka, nuoroda –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

DARBOTVARKĖ

14.00–14.20 prezidentės Almantės 2021 m. veiklos ataskaita ir 2019–2021 m. reikšmingiausių darbų apžvalga.

14.20–15.20 garbės prezidentės Eglės, viceprezidentų, Tarybos, Asociacijos narių tarptautinės ir vietinės reikšmės veiklų bei jų rezultatų pristatymas. Metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas. Naujos kadencijos Tarybos rinkimų organzavimo reikalai.   

15.20–15.50 Seminaras, skirtas projekto QUILL (Quality in Language Learning / Kalbų mokymo(si) kokybė) rezultatų pristatymui ir naudingos medžiagos pasidalijimui (dr. Loreta Chodzkienė, VU FF UKI projekto koordinatorės Lietuvoje)

Labai kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

——————————————————————————-

Norintiems atnaujinti narystę Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje 2022 m.!

Atnaujinti prašymą, jeigu pasikeitė Jūsų el. pašto adresas ar atstovaujama institucija: http://www.lkpa.vdu.lt/prasymas-tapti-lkpa-nariu/;

Sumokėti metinį nario mokestį – 10 eurų, (nedirbantiems pensininkams ir studentams – 4 eurai).;

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos kodas – 300624287, sąskaita – LT12 7044 0600 0589 9325 AB SEB bankas.

LKPA narių sąrašai skelbiami: http://www.lkpa.vdu.lt/kolektyviniai-ir-individualus-nariai/;

Pasiūlymų ar klausimų laukiame el. paštulkpa.info@gmail.com.