Kvietimas į visuotinį metinį ataskaitinį LKPA narių susirinkimą

2023-05-08 at 13:21

Šių metų gegužės 9 d. kviečiame visus LKPA narius dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos visuotiniame metiniame ataskaitiniame susirinkime.

Renginio vieta: TEAMS aplinka. Nuoroda į renginį siunčiama narių nurodytais narių el. pašto adresais.

DARBOTVARKĖ

14.00 Įžanginis žodis. Pranešėja Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Almantė Meškauskienė.
14.10 Asociacijos projektų „Langas į Lietuvą“ ir „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ pristatymas. Pranešėjos Asociacijos viceprezidentė, LKPA atstovė LPSV taryboje Audronė Auškelienė.
14.25 Lietuvos kalbų pedagogų asociacija – aktyvi FIPLV Šaurės ir Baltijos regiono dalyvė. Pranešėja Asociacijos Garbės prezidentė, FIPLV NBR sekretorė Eglė Šleinotienė.
14.40 Metinės finansinės ataskaitos (parengė LKPA vyr. finansininkė Lidija Šipelienė Valienė) pateikimas. Pranešėja Asociacijos tarybos narė, iždininkė Asterija Rudienė.
14.50 Aktuali Asociacijos narių informacija.
15.00 Diskusija: Aukštųjų mokyklų studentų nubyrėjimą lemiantys veiksniai. Ar privalomas lankomumas padėtų spręsti problemą? Pranešėja ir diskusijos vedėja Asociacijos viceprezidentė prof. dr. Jolita Šliogerienė.