Kvietimas dalyvauti Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ mokymuose

2022-11-08 at 13:04

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto vykdomo Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ (KA2- Strateginių Partnerysčių aukštajame moksle programa, projekto Nr. 2020-1-PT01-KA226-HE-094809) mokymuose. Mokymai susideda iš trijų etapų:

  • Projekto rezultatų pristatymas (2 ak.val.) lapkričio 11 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu.
    Kviečiame registruotis: https://forms.office.com/r/uMaASHcr3b
    Prisijungimo į mokymus nuoroda:  https://liedm.zoom.us/j/92645537873
  • Savarankiškas projekto medžiagos testavimas (6 ak. val.). Testuojamos medžiagos dalyvių individualus konsultavimas lapkričio 11 – 20 dienomis (6 ak. val.).
  • Projekto klausimyno pildymas (2 ak.val.)* iki lapkričio 22 d.

* Projekto dalyviai mokomi pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „Kalbų mokymo(si) kokybė“. Programos trukmė – 16 ak. val. Įvykdžius visus tris programos etapus, išduodamas VU Senato patvirtintas Mokymosi visą gyvenimą (MVG) programos pažymėjimas. Renginys organizuojamas kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija