Ketvirtoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika”

2010-05-22 at 11:29

2010-05-21 Kaune įvyko 4-oji tarptautinė konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika”. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Konferencija įgyvendino ankstesnių LKPA konferencijų tikslus: suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, kolegijose, kalbų mokyklose, universitetuose, kitose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais.

Konferencijos metu skambėjo lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbos.

Konferencijoje dalyvavo apie 200 kalbininkų iš 20 Europos ir kitų pasaulio šalių. Pranešimus skaitė Europos Komisijos deleguoti atstovai : Konrad Fuhrmann ir Dieter Rummel, garsūs dėstytojų rengimo specialistai iš Didžiosios Britanijos: Gary Anderson , atstovaujantis Cambridge University Press, ir Johanna Stirling, atstovaujanti NILE; Carys Lloyd Jones iš Londono universiteto, Ulrike Kurth iš Vokietijos, Le Cars Franck, A.-M. Barrault-Méthy, Michael O’Connor ir Durandin Jonathan iš Prancūzijos. Konferencijoje taip pat dalyvavo kalbininkai iš Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Vengrijos, Bulgarijos, Airijos, Rusijos, Lenkijos. Malonu paminėti, kad gausios kolegų kalbininkų delegacijos buvo iš Estijos ir Latvijos.

Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Goethe‘s instituto kalbų skyriaus vadovė N.Buinovakaja, Prancūzų kultūros centro atstovas Laurent Guidon, KTU prorektorius R. Kažys, VDU prorektorė N.Mažeikienė.
Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su REAL (www.real-association.eu ), ELTACS (www.eltacs.eu ), EUROLTA ir kitais kalbiniais projektais.