„Balto filologo skrynelės“ laureatų pagerbimo šventė

2016-03-24 at 11:33

2016 metų kovo 18 dieną Vilniuje M. K. Čiurlionio namuose įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) organizuota „Baltojo filologo skrynelės“ apdovanojimų nusipelniusiems asociacijos nariams ceremonija. Renginio dalyvius pasveikino LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė ir Čiurlionio namų direktorius , Lietuvos muzikantas-pianistas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio proanūkis, aktorius dr.Rokas Zubovas. Kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, politologas, protokolo ir etiketo žinovas Arminas Lydeka.

,,Balto filologo skrynelės” nominacijos komisijos pirmininkė Jūratė Patackaitė pristatė komisijos narius ir paskelbė nominantus. 2015-siais metais nominuotos dvi institucijos: Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimosi institutas – už profesionaliai organizuotus renginius LKPA nariams, pagalbą Lietuvos  kalbininkams, jų profesinių kompetencijų ugdymą ir Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas, kuriam šiais metais „Baltojo filologo skrynelės“ apdovanojimas ir atiteko. LKPA nariai įvertino VU Užsienio kalbų instituto bendruomenę už ilgametį daugiakalbystės puoselėjimą Lietuvoje, nuveiktus darbus šalies kalbininkų bendruomenei ir jos pasiekimų sklaidą Europoje, reikšmingą indėlį įgyvendinant projektą ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“, diskusijos „Kalbos karjerai“ tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbininkų ir verslo atstovų, Asociacijos renginių 2015-aisiais metais organizavimą.

Dėl individualios skrynelės varžėsi  Irena Navickienė, nominuota už profesionalią ir geranorišką pagalbą pedagogams, LKPA sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, kalbinių projektų iniciavimą ir vykdymą, įvairių renginių LKPA nariams organizavimą.  Ramunė Sarnickienė, pasiūlyta apdovanoti už vokiečių kalbos sklaidą Lietuvoje, pagalbą vokiečių kalbos profesionalams, LKPA renginių organizavimą. ,, Balto filologo skrynelės“ laureate 2015-siais metais paskelbta Nemira Mačianskienė, nominuota už gyvenimo pasiekimus moksle, daugiakalbystės puoselėjimą, LKPA renginių organizavimą ir profesionalią pagalbą kalbininkams.

Apdovanojimus įteikė LRS narys Arminas Lydeka, Žydronė Žukauskaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė, ir Prancūzų instituto atsakinga darbuotoja Snieguolė Kavoliūnienė. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo apdovanojimo idėjos autorė dr.Ina Dagytė-Mituzienė, LKPA nariai, kalbų mokytojai ir dėstytojai , kitų pedagogų asociacijų atstovai, kiti svečiai.

Visiems susirinkusiems renginio dalyviams koncertavo solistė, tarptautinių konkursų laureatė Judita Leitaitė , už nuopelnus Lietuvos kultūrai  apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, 2005 jai paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija, ji yra „Auksinio disko“ laureatė.