Įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2023-06-12 at 12:47

Š. m. gegužės 9 d. TEAMS aplinkoje įvyko metinis ataskaitinis LKPA narių susirinkimas.

Įžanginį žodį tarė ir reikšmingiausių 2022 m. veiklos rezultatų apžvalgą pateikė Asociacijos prezidentė Almantė Meškauskienė (VDU UKI). Prezidentė pasidžiaugė aktyvia Tarybos narių ir viceprezidentų veikla, bei kvietė LKPA narius dalyvauti 7-oje tarptautinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė 2023“, kurią organizuoja VDU UKI ir LKPA, ir kuri vyks birželio 9-10 d. Kaune.

Asociacijos viceprezidentė, LKPA atstovė LPSV taryboje Audronė Auškelienė (VIKC direktorė) pristatė projektus „Langas į Lietuvą“ ir „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“, taip pat supažindino su seminarų rezultatais, kurių pagrindu sukurti ir sumontuoti vaizdo įrašai yra skelbiami LKPA interneto puslapyje Projektų dalyje – http://www.lkpa.vdu.lt/projektai/.

LKPA Garbės prezidentė, FIPLV NBR sekretorė Eglė Šleinotienė skaitė pranešimą „Lietuvos kalbų pedagogų asociacija – aktyvi FIPLV Šiaurės ir Baltijos regiono dalyvė“ ir dalinosi naujienomis apie kalbų politiką Baltijos šalių regione bei savo patirtimi ir įžvalgomis. Kadangi gerb. Eglės Šleinotienės sekretorės FIPLV NBR kadencija baigiasi, buvo išrinkta LKPA Tarybos narė Asterija Rudienė atstovauti Asociacijai FIPLV NBR.

2022 m. finansinę ataskaitą parengė ir nariams pristatė LKPA vyr. finansininkė Lidija Šipelienė Valienė. Metinei LKPA veiklos ir finansinei ataskaitai tvirtinti buvo pasirinkta TEAMS aplinka Forms anketa.

Daugiausia dėmesio sulaukė Asociacijos viceprezidentės prof. dr. Jolitos Šliogerienės (Vilnius TECH) pranešimas „Aukštųjų mokyklų studentų nubyrėjimą lemiantys veiksniai‘ ir po to sekusi diskusija „Ar privalomas lankomumas padėtų spręsti problemą?“, kurią vedė profesorė. Savo pranešime prof. dr. Jolita Šliogerienė pateikė išvadas lankomumo, mokymosi pasiekimų, motyvacinių faktorių klausimais bei studijų nebaigimo priežastis užsienio ir Lietuvos mokslininkų atliktų tyrimų pagrindu. Asociacijos viceprezidentė dalinosi savo atliktais tyrimais bei mintimis šia tema ir kvietė kolegas pasisakyti. Asociacijos nariai: kalbininkai, pedagogai, tyrėjai, turintys ilgametę darbo patirtį, pritarė tyrimų rezultatams ir sutiko su išsakytomis mintimis, jog „psichologinių poreikių tenkinimas yra susijęs su psichologine gerove“, „žemas pradinių žinių įvertinimo balas kompiuterinio programavimo e. mokymosi metu yra svarbus veiksnys, lemiantis mokymosi nutraukimą,“ „Besimokančiojo individualus požiūris ar nuostata, lūkesčiai, atlygis ir pripažinimas, keliami aukšti tikslai, socialinis spaudimas ir konkurencija yra svarbūs mokymosi motyvacijai“ (citatos iš pranešimo). Tačiau dėl diskutuojamo klausimo apie lankomumą buvo išsakyta įvairių ir skirtingų nuomonių. Visgi Asociacijos nariai priėjo prie bendros nuomonės, kad vien tik lankomumas neišspręstų problemų, čia yra būtinas kompleksinis sprendimas, lankstus veiksmų planas, vienijantis įvairių nuomonių šalininkus.