FIPLV konferencija 2018 „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

2018-06-14 at 16:40

Birželio 7–8 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (VU FF UKI) ir Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“. Daugiau nei 150 lingvistų, pedagogų,  tyrėjų ir kalbų pedagogų asociacijų vadovų iš 20 šalių dalijosi kalbų pedagogų rengimo patirtimi ir jų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis savo šalyse, mokymo ir mokymosi taikant šiuolaikines technologijas metodais, padedančias geriau suprasti naujosios kartos studentų mokymo(-si) ypatumus. Lietuvos kalbų pedagogai skleidė kalbų mokymo patirtį mokant įvairių lygių ir amžiaus grupių žmones bei atkreipė dėmesį į užsienio kalbų mokymo perspektyvas Lietuvoje.

Pirmąją konferencijos dieną Vyriausybės Didžiojoje salėje susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino LR švietimo ir mokslo ministerijos,  LR Vyriausybės vadovai bei kiti švietimo ir kultūros atstovai ir įteikė Lietuvos kalbininkams padėkos raštus už itin reikšmingus 2017 m. darbus. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija apdovanojo aktyviausias Asociacijos nares: Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorę dr. Vilmą Bijeikienę, Valstybės institucijų kalbų direktorę Audronę Auškelienę, Kauno technologijų universiteto anglų kalbos lektorę Eveliną Jeleniauskienę ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorę Haliną  Klupšienę. Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) generalinis sekretorius prof. dr. Terry Lamb padėkos raštą už Federacijos (FIPLV) idėjų sklaidą Europoje įteikė LKPA garbės prezidentei Elgei Šleinotienei. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė, VU Užsienio kalbų instituto direktorė dr. doc. Roma Kriaučiūnienė konferencijos dalyviams linkėjo turiningos konferencijos ir diskusijų. Susidomėjimo sulaukė  Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Turkijos, Latvijos ir Lietuvos ekspertų pranešimai bei diskusija apie kalbų mokymo XXI amžiuje misiją ir mokymo kokybės bei efektyvumo reikšmę, tarpkultūrinio dialogo raidą daugiakultūrėje aplinkoje, tikslus, poreikius ir perspektyvas.

Birželio 8 d., antroji konferencijos diena, vykusi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institute, buvo skirta kalbų politikos formuotojų, kalbų dėstymo specialistų ir tyrėjų seminarams, pranešimams ir diskusijoms rečiau vartojamų kalbų mokymo(-si), daugiakalbystės ir tarpkultūrinės komunikacijos, lingvistinių tyrimų temoms. Tarptautinė konferencija, subūrusi kalbų specialistus iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Turkijos, Ispanijos, Islandijos, Australijos, JAV,

Ganos, Graikijos, Brazilijos, Suomijos, Rumunijos, Lenkijos, Bulgarijos, Ukrainos, Rusijos, Latvijos, Estijos, Gruzijos ir Lietuvos pasiūlė naujų idėjų bei planų ateičiai.

Konferencijos santraukų rinkinys