Elektroninė metodinė priemonė ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“

2015-12-07 at 13:14

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuoto projekto „Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai” tikslas – apibendrinti ir paskleisti gerąją pedagogų kalbininkų patirtį, pasirenkant vadovėlius, pritaikant juos užsienio kalbų mokymo ir mokymosi procese, derinant su kitomis mokymo ir mokymosi metodinėmis priemonėmis, IT ir kt. Per labai trumpą projekto vykdymo laiką buvo siekiama parengti užsienio kalbų vadovėlių vertinimo kriterijus. Šis siekis buvo įgyvendintas vadovaujantis Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Latvijos ir Lietuvos vadovėlių vertinimo specialistų patirtimi.

Kalbų pedagogams buvo parengta speciali dviejų seminarų (dvidešimties valandų) trukmės programa. Seminaruose dalyvavo LKPA nariai, anglų, lietuvių, vokiečių, prancūzų ir kitų kalbų pedagogai iš bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų, kitų švietimo institucijų.

Seminarų dalyviai, remdamiesi VU Užsienio kalbų instituto specialistų parengtos metodikos gairėmis, atliko kalbų mokymo ir mokymosi vadovėlių vertinimo ir taikymo užduotis, aprašė savo darbo patirtį, kuri yra pristatyta projekto elektroniniame metodiniame leidinyje. Projekto rengėjai tikisi, kad šio leidinio turinys suteiks naujų įžvalgų , paskatins kalbų specialistus dalintis gerąja kalbų mokymo patirtimi.

Elektroninė metodinė priemonė ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“