Diskusijos švietimo sistemos atnaujinimo klausimais

2019-02-05 at 09:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai prezidentė Roma Kriaučiūnienė, vice prezidentės Audronė Auškelienė, Jūratė Patackaitė, Irena Navickienė ir garbės prezidentė Eglė Šleinotienė aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus diskusijose švietimo sisitemos reformos, ugdymo turinio atnaujinimo, egzaminų pertvarkos ir kitais klausimais.

Sausio 18 d. susitikime aptartas bendradarbiavimo tarp Ugdymo plėtotės centro ir Asociacijų susitarimo projektas, kiti aktualūs ugdymo proceso klausimai.

Sausio 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius asociacijų vadovus ir atstovus pakvietė dalyvauti išplėstinėje apskritojo stalo diskusijoje „Bendrojo ugdymo turinys: kokio reikia švietimo bendruomenei?“, kuri vyko ministerijos Ovaliojoje salėje.

Nacionalinio egzaminų centro kvietimu sausio 31 dieną įvyko ŠMSM ir NEC darbuotojų susitikimas-diskusija su mokytojų dalykininkų asociacijų, mokyklų vadovų asociacijų, tėvų asociacijų ir profesinių sąjungų atstovais. NEC direktorė S.Vingelienė ir jos kolegė A. Ranonytė pateikė detalią informaciją apie centro veiklą, Lietuvos moksleivių pasiekimų patikrinimus ir jų rezultatus, aktyvų savivaldybių ir pedagogų dalyvavimą šioje sistemoje.

Nuotraukose: akimirkos iš aukščiau paminėtų renginių.