„Balto filologo skrynelės 2016“ apdovanojimo šventė

2017-06-09 at 09:11

2017 m. kovo 24 dieną Vilniuje atsinaujinusios Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje vyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) organizuota „Balto filologo skrynelės“ apdovanojimų nusipelniusiems asociacijos nariams ceremonija.

Renginio dalyvius maloniai pasveikino atsinaujinusios bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, LKPA prezidentė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, J.E. Nepaprastasis ir įgaliotasis Latvijos ambasadorius dr. Einars Semanis, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas p. Rimantas Stankevičius, Prancūzijos ambasados ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, kiti valstybės ir visuomenės veikėjai.

,,Balto filologo skrynelės“ nominacijos komisijos pirmininkė Jūratė Patackaitė pristatė komisijos narius ir paskelbė nominantus. 2016 metais skrynelės apdovanojimai atiteko dviem asmenims: LKPA viceprezidentei, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimosi instituto kalbų mokymo centro vedėjai Irenai Navickienei – už profesionaliai organizuotus renginius LKPA nariams, pagalbą Lietuvos kalbininkams, jų profesinių kompetencijų ugdymą ir Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytojai Jūratei Matulionienei, šiuo metu Bostone (JK) įkūrusiai kalbų mokyklą, kurioje moko lietuvių ir anglų kalbų lietuvių emigrantų vaikus bei užsiima lietuvių kalbos ir kultūros sklaida lietuvių diasporoje JK.

Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo apdovanojimo idėjos iniciatorė, ilgametė LKPA prezidentė, šiuo metu einanti LKPA garbės prezidentės pareigas, Eglė Šleinotienė bei apdovanojimo idėjos autorė dr. Ina Dagytė-Mituzienė, LKPA nariai, kalbų mokytojai ir dėstytojai, įvairių pedagogų asociacijų atstovai, svečiai.

Už daugiakalbystės puoselėjimą ir lyderystę LKPA veikloje LKPA garbės prezidentė Eglė Šleinotienė buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėkos raštu. Už profesionalų ilgametį vadovavimą LKPA, sėkmingą asociacijos misijos įgyvendinimą ir asociacijos tarptautinės veiklos plėtrą Europoje ir pasaulyje Eglei Šleinotienei buvo įteiktas FILPV NBR Prezidento padėkos raštas. LKPA nariai įteikė asociacijos garbės prezidentei atminimo dovaną – dailininkės Grėtės Ginaitytės darbą, žaismingai įprasminantį p. E. Šleinotienės veiklą.

Visiems susirinkusiems renginio dalyviams koncertavo VU folkloro dainų ir šokių ansamblis „Ratilio“ (meno vadovė Milda Ričkutė). Po koncerto reginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją po atsinaujinusią Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.