Efektyvus kalbų mokymas su minimaliu pasiruošimu

2024-02-13 at 08:34

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) kviečia LKPA narius dalyvauti 3 ak. val.  kvalifikacijos tobulinimo seminare Efektyvus kalbų mokymas su minimaliu pasiruošimu. Seminarą veda VDU Užsienio kalbų lektorė VAIDA MISEVIČIŪTĖ.

Dirbtinio intelekto (DI) įrankių panaudojimas užsienio kalbų pamokose

2024-02-08 at 09:36

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia Jus dalyvauti nuotoliniame 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare.

Grace vyko seminaras apie regionines ir mažumų kalbas

2023-11-21 at 10:03

UKI direktorė dr. Teresė Ringailienė dalyvavo seminare apie mažumų ir regionines kalbas, kuris vyko Austrijoje, Graco mieste, Europos šiuolaikinių kalbų centre. Dalyviai iš įvairių Europos šalių dalijosi patirtimi, kaip mokyti mažumų ir regioninių kalbų, su kokiais iššūkiais susiduria, diskutavo, kaip užtikrinti kalbų mokymosi tęstinumą. Buvo labai įdomu sužinoti apie retoromanų, fryzų, friulų, baskų ir kt. kalbas bei jų situaciją šiandieninėje Europoje. Europos šiuolaikinių kalbų centre dirbanti lietuvė Gabija Kiaušaitė pristatė leidinį „Lara’s journey through Europe’s regional and minority languages“, skirtą mažumų ir regioninėms kalboms.

Leidinys prieinamas ir internete: https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx?fbclid=IwAR25JuxsELSO18p8InuG9pv8SOPcVBu3RmuVdwstQ4W2BbGxg2i7R3RobDU

Kvietimas teikti pranešimus NZALT konferencijai

2023-10-02 at 14:57

Naujosios Zelandijos kalbų mokytojų asociacija (NZALT) džiaugiasi galėdama informuoti visus savo narius ir FIPLV narius, kad kvietimas teikti pranešimus kas dvejus metus vykstančiai NZALT konferencijai ir FIPLV pasauliniam kongresui 2024 prasideda spalio 2 d. ir baigsi balandžio 14 d. FIPLV pasaulinis kongresas vyks Oklande 2024 m. liepos 6–9 dienomis.

Daugiau informacijos rasite konferencijos svetainėje: https://nzalt2024.org/

Projekto „Think4Jobs” sklaidos renginys: kritinio mąstymo diena Lietuvoje

2023-07-21 at 13:08

2023 m. balandžio 28 d. įvyko projekto Think4jobs_EU sklaidos renginys – Kritinio mąstymo diena Lietuvoje, kurią organizavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Valstybės institucijų kalbų centras. Projekto Think4Jobs VU tyrėjų komandos koordinatorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė kartu su kitais tyrėjų komandos nariais pristatė Thin4Jobs pasiekimus: doc. dr. Svetozar Poštič ir asist. dr. Ovidiu Ivancu pristatė tyrimų rezultatus užsienio kalbų mokymo(si) proceso srityje, o Valstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė akcentavo Valstybės institucijų kalbų centro indėlį į Think4Jobs projekto veiklos rezultatus.