Susipažinkite su Dabartinių Europos kalbų centro parengta metodine medžiaga

2016-05-13 at 08:42

Kviečiame susipažinti su Dabartinių Europos kalbų centro (DEKC) parengta metodine medžiaga, skirta kalbų mokytojams. DEKC yra Europos Tarybos įsteigtas centras, kurio misija – padėti šalims įgyvendinti Europos kalbų politiką, skatinti kalbų mokymo naujoves ir jų naudojimą, sudaryti galimybes kalbų specialistams dalintis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti.