Susitikimas su LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėja

2017-02-28 at 08:56

2017 metų vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro pirmininko patarėja švietimo klausimais gerb. Unė Kaunaitė susitiko su Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narėmis: LKPA garbės prezidente, FIPLV NBR sekretore Egle Šleinotiene, LKPA vice-prezidente, LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickiene ir LKPA prezidente, VU Užsienio kalbų instituto direktore, prof. dr.  Roma Kriaučiūniene.  Susitikimo metu buvo diskutuota apie daugiakalbystės plėtrą Lietuvos švietimo institucijose, Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbų politiką, apie strategines užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gaires Lietuvos švietimo sistemoje. Pokalbio metu su patarėja buvo aptartos rezoliucijos „Dėl kalbų politikos Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ įgyvendinimo galimybės. Rezoliuciją po apskrito stalo diskusijos „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda“, vykusios 2017 m. sausio 20 d. VU Užsienio kalbų institute, bendru sutarimu pasirašė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus kolegijos kalbų pedagogai, kalbininkai, ekspertai, mokslininkai.

Iš kairės: Irena Navickienė, Unė Kaunaitė, Roma Kriaučiūnienė, Eglė Šleinotienė (Iš asmeninio E. Šleinotienės archyvo)

Iš kairės: Irena Navickienė, Unė Kaunaitė, Roma Kriaučiūnienė, Eglė Šleinotienė (Iš asmeninio E. Šleinotienės archyvo)