Susipažinkite su Dabartinių Europos kalbų centro parengta metodine medžiaga

2016-05-13 at 08:42

Kviečiame susipažinti su Dabartinių Europos kalbų centro (DEKC) parengta metodine medžiaga, skirta kalbų mokytojams. DEKC yra Europos Tarybos įsteigtas centras, kurio misija – padėti šalims įgyvendinti Europos kalbų politiką, skatinti kalbų mokymo naujoves ir jų naudojimą, sudaryti galimybes kalbų specialistams dalintis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti.

DEKC 2012–15 metais įgyvendino programą „Kalbinis ugdymas – inkliuzinio, daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo link“.

Įgyvendinant programą buvo parengta daug įvairios medžiagos: praktinių įrankių ir rekomendacijų, integruojančių įvairius kalbų mokymo ir vertinimo aspektus. DEKC skiria dėmesio visoms kalboms – gimtosioms, tautinių mažumų ir migrantų, užsienio kalboms.

DEKC interneto svetainėje www.ecml.at gausu naudingos informacijos kalbų mokytojams, dėstytojams, vertintojams ir programų rengėjams, tėvams ir mokiniams. Siunčiame DEKC šaltinių katalogą ir kviečiame susipažinti bei naudotis!