Seminaras „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“

2018-12-14 at 14:38

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 10:00–15:00 val. kviečia į 6 ak. val. mokymus tema „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“.

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie refleksija grįstos veiklos privalumus asmeninėje bei profesinėje srityje.

Išklausę mokymus dalyviai gebės:
– apibūdinti reflektavimo procesą;
– paaiškinti refleksijos taikymo vertę profesinėje ir asmeninėje srityje;
– apibūdinti įvairius reflektavimo metodus ir refleksijos taikymo mokymo(si) praktikoje būdus;
– taikyti refleksijos metodus mokymo ir mokymosi procese.

Veiklos:
– teorinės medžiagos pristatymas, asmeninės patirties analizė, užduotys mažose ir didelėse grupėse, diskusijos grupėse, atvejo analizė;
– mokymų programoje gausu praktinių užduočių, kurios leis dalyviams geriau įsisąmoninti išgirstą teoriją ir susieti ją su savo asmenine patirtimi bei pritaikyti įgytus įgūdžius įvairiose situacijose darbe.

Mokymų forma – interaktyvios kūrybinės dirbtuvės, sujungiančios teorines žinias apie refleksiją ir jos praktinį taikymą asmeninėje ir profesinėje veikloje.

Tikslinė auditorija – LKPA nariai ir kiti kalbų pedagogai (mokytojai, aukštųjų mokyklų / kolegijų dėstytojai).

Lektorės:

Loreta Zavadskienė – Šiaulių universiteto Edukologijos mokslų krypties doktorantė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto anglų kalbos dėstytoja. Tyrimų sritis – reflektyviosios praktikos kaip edukacinio fenomeno turinys ir raiška pedagogų rengimo kontekste.

Natalija Kaunickienė – Šiaulių universiteto Edukologijos mokslų krypties doktorantė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė; tyrimų sritis – mokytojų reflektavimo praktika siekiant asmeninio profesinio tobulėjimo.

Mokymai vyks VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (Universiteto g. 5, Vilnius) SP 01 auditorijoje. Į mokymus prašome registruotis iki 2019 m. sausio 7 d. (dalyvių skaičius ribotas) el. paštu ilona.ruzaite@uki.vu.lt

Dalyviams bus išduodami dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai.

Tags: