LKPA nominacijos ,,Balto filologo skrynelė“ apdovanojimų šventė

2014-03-10 at 20:25

2014 m. kovo 14 d. 16 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veidrodinėje salėje (Trakų g. 10, Vilnius) įvyko LKPA nominacijos ,,Balto filologo skrynelė“ apdovanojimų šventė. 2013-jų metų institucijos – nominantai buvo : Valstybės institucijų kalbų centras ir Vilniaus kolegija. Balto filologo skrynelė už 2013-sius metus iteikta Valstybės institucijų kalbų centrui už daugiakalbystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.

Renginio metu pagerbti kalbų pedagogai – humanitarinių mokslų daktarė, ilgametė LKPA viceprezidentė Nijolė Bražėnienė ir Vytauto Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas,orientalistinės kultūros puoselėtojas Aleksandr Ismailov. Balto filologo skrynelė įteikta Nijolei Bražėnienei.

Renginį pradėjo ir vedė LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. Apdovanojimuose dalyvavo ir nemažas burys garbių svečių: ambasadorius R.Klevečka, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bačkiutė, Prancūzų instituto atstovė Snieguolė Kavoliūnienė ir Balto filologo sktynelės apdovanojimo idėjos autorė Ina Dagytė-Mituzienė. Renginio metu pagerbti ir prisiminti 2012-jų metų nominantai: Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto bendruomenė ir Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos dėstytoja.

J. Baltrušaičio ir A. Mickevičiaus kūrybą skaitė aktorius Algimantas Butvilas. Popietę vainikavo styginių kvarteto „Archi Quartett“ koncertas.