LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

2013-10-18 at 09:10

LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

Programą parengė  – Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, LKPA viceprezidentė ir Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė Dr. Teri McCarthy. Daugiau informacijos yra LKPA svetainės skiltyje ,,Projektai“.

Pirmasis praktinis seminaras anglų kalbos pedagogams ( anglų kalba) įvyko spalio 17 d. Lietuvos edukologijos universitete. Seminaro dalyvius pasveikino LEU studijų prorektorė Prof. dr. Vilija Salienė ir LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. Doc. dr. Teri  McCarthy supažindino su efektyviomis strategijomis tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui, pasidalijo savo patirtimi ugdant studentų tarpkultūrinę kompetenciją JAV, Kinijoje, Pietų Afrikoje. Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Astra Daugėlienė pristatė tarpkultūrinio bendravimo ugdymo projektus, įvykdytus su Lietuvos ir kitų ES šalių mokyklų moksleiviais, pasidalijo įžvalgomis apie tolerancijos ugdymą anglų kalbos pamokose.

Baltijos Turkų kultūros akademijos vadovas Halil Ibrahim Ak apžvelgė Turkijos švietimo sistemos ypatumus, pasidalijo savo ilgamete mokyklos vadovo patirtimi, pristatė tarptautinio mainų projekto “Nuo smurto iki tolerancijos“ rezultatus. Visus dalyvius sužavėjo JAV ambasados politinio – ekonominio skyriaus diplomato Jonathan Herzog pranešimas apie tarpkultūrinę komunikaciją ir diplomatiją, iššūkius ir sprendimus, kultūrinius nesusipratimus ir galimus jų sprendimus.

Irena Navickienė parengė praktines užduotis, kurias kiekvienas seminaro dalyvis atliks savarankiškai ir pristatys kito seminaro, numatyto pagal programą, metu.

Praktinis seminaras įvairių kalbų pedagogams (lietuvių kalba) įvyko lapkričio 14 d. Lietuvos edukologijos universitete. Pedagogus pasveikino Akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius ir LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. Šiame seminare, kaip ir pirmajame, pašnekovai dalijosi praktine patirtimi tarpkultūrinės kompetencijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymo klausimais.

Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje Kultūros atašė Carlos David Lucini Baquerizo pasidalijo įžvalgomis apie Ispanijos ir Lietuvos kultūrų panašumus ir skirtumus, pasidžiaugė ilgalaikio bendradarbiavimo rezultatais su Lietuvos edukologijos universiteto Kalbų mokymo centru. Seminaro dalyviams buvo parodytas TV reportažas apie bendromis pastangomis organizuojamas kasmetines „Ispanų kultūros savaites“ Lietuvos edukologijos universitete ir Salvador Dali vardo auditorijos įsteigimą Kalbų mokymo centre.

Lietuvos Respublikos vyriausybės vicekancleris dr. Remigijus Motuzas dalijosi savo įdomia ir turtinga tarpkultūrinio bendravimo, diplomato patirtimi įgyta dirbant ambasadoriumi Švedijoje, pateikė įdomių etiketo taisyklių laikymosi pavyzdžių, patarė kaip išvengti tarpkultūrinių nesusipratimų, aptarė Lietuvos ir kitų šalių kultūrų panašumus ir skirtumus, bei kultūros aspektus įtakojančius jaunimo tarpkultūrinį sąmoningumą.

Tarpkultūrinės pedagogo kompetencijos svarbą mokykloje analizavo Francis Robichaud, Vilniaus Prancūzų vidurinės mokyklos mokytojas. Francis Robichaud, dirbęs Kanadoje, Prancūzijoje ir šiuo metu Lietuvoje, davė daug praktinių patarimų kolegoms – kalbų pedagogams apie įvairių metodų, padedančių ugdyti moksleivių tarpkultūrinę kompetenciją taikymą pamokų metu.

Astra Daugėlienė, Ignalinos Č.Kudabos progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja pasidalijo tarpkultūrinio bendravimo patirtimi organizuojant moksleivių tarptautines vasaros stovyklas bei vykdant projektinę veiklą.

Seminaro dalyviams buvo itin įdomu klausytis pedagogės – japonės Marijos Kishido , kalbančios gražia, taisyklinga lietuvių kalba apie Japonų kultūros ypatumus, tradicijas, etiketo taisykles ir išmokti deramai pasisveikinti pagal Japonų papročius.

Irena Navickienė supažindino seminaro dalyvius su tarpkultūrinės kompetencijos įsivertinimo metodika, sukurta JAV Iowa universiteto profesorių Wayne Jacobson, Dana Sleicher ir Burke Maureer, pagal kurią kiekvienas pedagogas gali pasirengti tarpkultūrinės kompetencijos“ Įsivertinimo Aplanką“ (Portfolio Assessment), ir paskyrė užduotis, kurias seminaro dalyviai atliks savarankiškai iki kito seminaro – gruodžio 2 dienos.

Kalbų pedagogų, dalyvavusių šiuose seminaruose refleksija ir teigiami vertinimai patvirtina, jog tarpkultūrinė pedagogo kompetencija tampa bene viena svarbiausių šiandieniniame globaliame pasaulyje, nes ji apima daugybę socialinių aspektų,  ir tobulinti ją bei ugdyti besimokančiųjų tarpkultūrinį sąmoningumą efektyviausiai galime dalindamiesi patirtimi ir praktiškai mokydamiesi vieni iš kitų.