LKPA garbės prezidentės Eglės Šleinotienės interviu su Asta Jarutiene

2020-12-29 at 12:22

Esate patyrusi kalbininkė profesionalė.  Kas Jums  yra svarbiausia pedagogo darbe?

Pedagoginiame darbe man svarbiausia bendradarbiavimas ir nuoširdi komunikacija tarp dėstytojo (mokytojo) ir studento (moksleivio). Kai mokymasis abiems šalims tampa malonus, kūrybingas procesas, kai dėstytojo patirtis ir žinios  sklandžiai koreliuoja su mokinio smalsumu bei norais.

Pedagogo/ dėstytojo darbas nelengvas, pilnas įvairių iššūkių. Ar esate patyrusi pilnatvę profesinėje veikloje?

Pilnatvė profesinėje veikloje kiekvieno specialisto turbūt išgyvenama skirtingai, tačiau visų sričių specialistai šią pilnatvę, manau, pasiekia nuolat mokydamiesi, tobulėdami, iššūkius ar sunkumus priimdami kaip galimybę judėti pirmyn. Tokia yra ir mano siekiamybė.

Kokiomis vertybėmis vadovaujatės ugdydama jaunąją kartą?

Tarpusavio bendradarbiavimas, neišsenkantis žingeidumas ir tobulėjimas, savalaikiškumas.

Ar patinka eksperementuoti klasėje/ auditorijoje? Ką jums reiškia sąvokos eksperimentas/ naujovė kalbų mokyme? Papasakokite plačiau.

Žinoma, naujovės ir eksperimentai būtini, ypatingai kalbų mokyme, kai pvz. daugeliui nuobodūs gramatiniai paaiškinimai gali būti pateikiami žaismingai ir įdomiai.

Ar Jūsų darbe vis dar yra erdvės norui daugiau sužinoti, išmokti?

Manau, nuolatinis žingeidumas bei  noras mokytis, ir yra visa ko varomoji jėga. „Mokymasis – vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili“ (Leonardo da Vinci)

Kaip vertinate pedagogo ir mokinio/ studento tarpusavio ryšius, dermę?

Pedagogo ir mokinio tarpusavio ryšys bei dermė – tai pamatinės vertyės, kuriomis remiuosi dirbdama pedagogonį darbą.

Gyvename Covid -19 krizės metu. Kas tai- grėsmė ar galimybė? Savęs išbandymas ir patikrinimas? Kaip užpildote Covid 19 atneštą tuštumą? Kokiomis nuotaikomis gyvenate šio laikotarpiu?

„Pasiklysti yra geriausias būdas aptikti kažką įdomaus“ (Paulo Coelho). Taip ir mes, žmonės, užklupti ar pasiklydę šios krizės akivaizdoje, turime galimybę sustoti, apmąstyti ir ir toliau ieškoti: ką aš galiu padaryti, kad mano aplinka būtų gražesnė, sveikesnė, darnesnė?

Kaip vertinate Švietimo ir mokslo ministerijos,  vadovų, atsakingų už institucijų veiklą  pandemijos metu, veiklą?  Gal galite pasidalinti su kolegomis savo darbo Covid-19 metu patirtimi?

Atsakingų institucijų veiksmai bei sprendimai, manau, pakankamai gerai atitiko susidarusią sudėtingą situaciją.

Tęsiantis karantinui, mokyklos/universitetai  susiduria su problema: mokyti  internetinėje erdvėje. Tai- procesas, verčiantis nuolat domėtis, išbandyti, kurti ir klysti.  Kaip Jums sekasi?  Su kokiais iššūkiais susiduriate kalbą mokydami nuotoliniu būdu?

Žinoma, tai nelengvas iššūkis pedagogams, tačiau labai įdomus ir reikalingas.

Aktyviai dalyvaujate visuomeninėje veikloje. Kolegos jus įšrinko į Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos Tarybą.  Koks Jūsų indėlis šios visuomeninės organizacijos veikloje, dirbančioje karantino sąlygomis? Ką galite palinkėti kolegoms?

Linkėčiau išlikti ramiems, pasitikėti savimi ir Jus supančiais žmonėmis bei nuolat siekti, tobulėti, nebijoti klysti ir kurti.

Nuoširdžiai dėkojame. Linkime sėkmės. Tegul  laikmečio sunkumai ir iššūkiai atneš vertingų  gyvenimo pamokų, bus atspirties taškas gyventi prasmingiau ir tobulėti visą gyvenimą.