LKPA garbės prezidentės Eglės Šleinotienės interviu su Almante Meškauskiene

2021-01-29 at 13:22

Esate patyrusi kalbininkė profesionalė.  Kas Jums  yra svarbiausia pedagogo darbe?

Galimybė ne tik mokyti, bet ir mokytis iš studentų bei nuolat augti ir tobulėti.

Pedagogo/ dėstytojo darbas nelengvas, pilnas įvairių iššūkių. Ar esate patyrusi pilnatvę profesinėje veikloje?

Kai tik pradėjau dirbti universitete labai sielodavausi, jei ne visus studentus sudomindavo mano dėstomas dalykas. Tuomet vyresnė kolegė pasakė, kad, jei grupėje yra bent vienas, kuriam įdomu, tavo darbas nėra beprasmis. Tuomet tai privertė susimąstyti ir dabar jei bent vienam galiu pagelbėti suprasti ar išmokyti to, ko nemokėjo, ar sudominti bent vieną, kuriam buvo neįdomu, gal to pilnatve ir nepavadinčiau, bet tikrai leidžia pajusti, kad dirbi ne veltui.

Kokiomis vertybėmis vadovaujatės ugdydama jaunąją kartą?

Vadovaujuosi nuostata, kurią stengiuosi perduoti ir savo studentams, kad viskas gyvenime pasiekiama, tik reikia dirbti, o ne pasikliauti sėkme, kad daugelis dalykų priklauso nuo mūsų, o ne nuo kitų ar kažkokių mistinių aplinkybių ir, kad jei kažką darai su meile, tai anksčiau ar vėliau tikrai pasiseks. Dar svarbu gera nuotaika ir šypsena, nes gyvenimas per trumpas, kad jį švaistyti pykčiui.

Ar patinka eksperimentuoti klasėje/ auditorijoje? Ką jums reiškia sąvokos eksperimentas/ naujovė kalbų mokyme? Papasakokite plačiau.

Taip, mėgstu ir domiuosi naujovėmis, kurias stengiuosi pritaikyti savo paskaitose. Patinka IKT taikymas tiek nuotolinėse, tiek ir auditorinėse paskaitose. Šiuo metu dažnai taikau savęs įsivertinimo metodą, kuris pirmiausiai padeda studentams geriau pažinti pačius save, savo galimybes ir poreikius. Dalyvavimas įvairiuose projektuose atneša naujų idėjų. Šiuo metu VDU UKI dalyvauja mediacijos projekte, kas leidžia naujai pažvelgti į mediacijos arba tarpininkavimo metodus mokant ir mokantis kalbų.

Ar Jūsų darbe vis dar yra erdvės norui daugiau sužinoti, išmokti?

Man kaip dėstytojai šis darbas tuo ir puikus, kad nuolat sužinai ir mokaisi kažko naujo. Neįsivaizduoju savęs ten, kur kiekvieną dieną reikėtų daryti vis tą patį. Tikriausiai, jei nebelieka noro mokytis naujų dalykų, tai reiškia, kad metas ieškoti kito darbo, nes dėstytojas negali sau leisti stovėti vietoje.

Kaip vertinate pedagogo ir mokinio/ studento tarpusavio ryšius, dermę?

Turbūt dauguma dėstytojų išgyvena tą gerą jausmą, kai jauti, kad su grupe užsimezgė tarpusavio ryšys. Ne paslaptis, jog būna, kad tas stebuklas ir neįvyksta. Tačiau savo darbe visada stengiuosi išlikti objektyvi ir nesivadovauti emocijomis.

Gyvename Covid -19 krizės metu. Kas tai- grėsmė ar galimybė? Savęs išbandymas ir patikrinimas? Kaip užpildote Covid 19 atneštą tuštumą? Kokiomis nuotaikomis gyvenate šio laikotarpiu?

Šį etapą priimu kaip naują galimybę. Kad ir koks tai bebūtų sunkus laikas mums visiems, jo dėka mes pamatėme, kad taikant naujas technologijas gyvenimas nesustoja, kad beveik visas darbines funkcijas įmanoma vykdyti ir per nuotolį. Žinoma, jokios technologijos nepakeis gyvo bendravimo su auditorija, bet kitą vertus nuostabu, kad šiuo laikotarpiu mokymo(si) procesas vyksta beveik be trikdžių, kas prieš kokį 20 metų būtų buvę visiškai neįmanoma.

Kaip vertinate Švietimo ir mokslo ministerijos,  vadovų, atsakingų už institucijų veiklą  pandemijos metu, veiklą?  Gal galite pasidalinti su kolegomis savo darbo Covid-19 metu patirtimi?

Džiaugiuosi, kad savalaikiai geri VDU vadovų sprendimai leido apsaugoti universiteto bendruomenę nuo rizikos užsikrėsti. Rudens semestrą Užsienio kalbų instituto darbuotojai ir kalbų besimokantys studentai pasitiko dirbdami iš namų. Pirmo karantino metu įgyta patirtis palengvino darbą rudens semestre, tačiau dėstytojai nebuvo palikti vieni, jiems buvo organizuoti įvairūs mokymai, teikiama kita reikiama pagalba.

Tęsiantis karantinui, mokyklos/universitetai  susiduria su problema: mokyti  internetinėje erdvėje. Tai- procesas, verčiantis nuolat domėtis, išbandyti, kurti ir klysti.  Kaip Jums sekasi?  Su kokiais iššūkiais susiduriate kalbą mokydami nuotoliniu būdu?

Pasigendu gyvo betarpiško bendravimo, bet kartu džiaugiuosi, kad šis laikotarpis ir daug ko išmokė. VDU jau daug metų dalis  studijų medžiagos ir užduočių buvo talpinama virtualioje Moodle platformoje, taigi skaitmeninė erdvė nebuvo naujiena, bet teko išmokti ir naujų dalykų. Esamoje situacijoje pasimatė, kad sistema pritaikyta auditoriniams atsiskaitymams, nelabai tinka vykdomiems nuotoliniu būdu, kad reikalingi tam tikri pakeitimai ir patobulinimai.

Aktyviai dalyvaujate visuomeninėje veikloje. Kolegos jus įšrinko į Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos Tarybą.  Koks Jūsų indėlis šios visuomeninės organizacijos veikloje, dirbančioje karantino sąlygomis? Ką galite palinkėti kolegoms?

Šiuo metu asociacijos veikla nėra labai aktyvi ko gero ne tik todėl, kad Lietuvoje pandemija, bet ir todėl, kad reikalingi esminiai pokyčiai organizacijos viduje. Kolegos savo institucijose turi didelius akademinius krūvius, o darbas iš namų pareikalauja dar daugiau jėgų, todėl žmonės yra išsisėmę visomis prasmėmis. Būtų smagu, kad prie asociacijos veiklos prisijungtų daugiau jaunų ir aktyvių žmonių, kurie galėtų įnešti permainų ir naujų idėjų. Šiuo metu pagrindinis rūpestis yra tarptautinės konferencijos organizavimas bendradarbiaujant su VDU Užsienio kalbų institutu. Kolegoms palinkėčiau sveikatos, iniciatyvumo, energijos ir geros nuotaikos.

Nuoširdžiai dėkojame. Linkime sėkmės. Tegul  laikmečio sunkumai ir iššūkiai atneš vertingų  gyvenimo pamokų, bus atspirties taškas gyventi prasmingiau ir tobulėti visą gyvenimą.