Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryboje LKPA atstovaus Audronė Auškelienė

2022-01-12 at 14:46

2013-jų metų sausio 3-ąją dieną įkurtoje  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryboje, kurios nariai – Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos biologijos mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos fizikos mokytojų, Lietuvos geografijos mokytojų, Lietuvos informatikos mokytojų, Lietuvos istorijos mokytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, Klasikų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Šokio mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos bei Lituanistų sambūrio, Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų, Lietuvos socialinų pedagogų ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijų vadovai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentę E. Šleinotienę išrinko viena iš 3 organizacijos koordinatorių.  LPAVT jungia per 5000 Lietuvos mokytojų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų dalykininkų.

Pagrindinis Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos tikslas yra vienyti pedagogų – dalykininkų asociacijas profesionaliai spręsti aktualias ugdymo problemas. Tarybai rūpi pedagogų kvalifikacijos, jų kompetencijų tobulinimo klausimai, ugdymo, mokymo programų ir kiti aktualūs klausimai. Tarybos nariai dalinasi informacija ir skleidžiai gerąją švietimo patirtį bei aktyviai dalyvaua LR Seime, Švietimo ir mokslo ministerijoje, jos pavaldžiose įstaigose  svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius dokumentus.

LPAVT organizuoja įvairius renginius, vykdo pedagogų kvalifikacijos kėlimo programas, rengia ir įgyvendina projektus, teikia ekspertinius pasiūlymus švietimo sistemos efektyvinimo klausimais.

LKPA garbės prezidentei E.Šleinotienei atsistatydinus, asociacija deleguoja Audronę Auškelienę, ilgametę narę, vice prezidentę, Valstybės institucijų kalbų centro direktorę atstovauti mūsų interesus  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryboje. Sėkmės kolegei reprezentuojant asociaciją.

Almantė Meškauskienė
LKPA prezidentė , VDU UKI direktorės pavaduotoja