Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“

2018-12-20 at 14:40

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų narių parengtą elektroninį leidinį Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui. Jį atsirado neatsitiktinai: Lietuvai švenčiančiant 100-sias metines, norėjosi įprasminti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos žmones ir jų darbus.

Šio elektroninio leidinio tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei ir visuomenei 100 veikliausių kalbų pedagogų/mokslininkų/tyrėjų, aktyviai dalyvavusių ir kūrusių LKPA, pasiekusių ženklių mokslinės /tiriamosios/ pedagoginės veiklos rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų.

Kalbininkus profesionalus rekomendavo LKPA steigėjų institucijos ir kolegos, atsižvelgdami į pasiektus reikšmingus laimėjimus kalbų mokymo/ mokslinės ir tiriamosios veiklos ir kitais klausimais.

Medžiagą parengė patys leidinyje pristatyti kolegos, ją patikrino ir vertino ekspertai. Duomenys apie kalbininkus išdėstyti abėcėlės tvarka.

Ačiū visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems.

Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“ .pdf formatu

Eglė Šleinotienė, LKPA garbės prezidentė, FIPLV Šiaurės ir Baltijos šalių regiono sekretorė.