Kviečiame išsakyti nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis

2019-03-13 at 08:48

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių / dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis. Prašome paskatinti kolegas kalbininkus, dirbančius universitetuose, kolegijose  ir bendrojo lavinimo mokyklose užpildyti anketą.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas. 

Prašome šią anketą, kurią sukūrė LKPA Tarybos narė Dr. Evelina Jaleniauskienė, užpildyti iki  š.m. balandžio mėn. 20 dienos:  https://bit.ly/2UzqXvm  

Eglė Šleinotienė,  LKPA garbės prezidentė,  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė