Knygos „Didysis artilerijos menas“ vertimo pristatymas

2018-12-18 at 13:49

Gruodžio 19 d., trečiadienį, 16 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks Užsienio kalbų instituto lektoriaus Sigitos Lūžio verstos knygos apie artilerijos meną pristatymas. Po 368 metų pirmą kartą prabilo lietuviškai didžio mokslininko Kazimiero Semenavičiaus pasaulinio garso veikalas „Didysis artilerijos menas“ („Artis magnae artilleriae pars prima“).

Veikalas „Didysis artilerijos menas“ daugiau nei du šimtmečius Europoje buvo naudojamas kaip pagrindinis artilerijos vadovėlis. Iki pat XVIII a. pabaigos neatsirado kito karo menui skirto veikalo, kuris jį pralenktų. Net ir XIX a., pasikeitus karybos taktikai, šis veikalas liko klasikiniu darbu, su kuriuo stengėsi susipažinti tiek mokslo, tiek kariuomenės atstovai. K. Semenavičius pirmasis surinko ir apibendrino visas žinias apie raketas, išpopuliarino kieto kuro (parako) reaktyvinį variklį, su visais brėžiniais pateikė nuosekliojo jungimo daugiapakopės raketos principą, kuris vėliau, jį ištobulinus, atvėrė kelius į kosmosą.

Lotyniškai parašyta knyga išspausdinta 1650 metais Amsterdame. Jau kitais, 1651, metais šis veikalas išverstas į prancūzų kalbą, darbą atlikto Pierre Noizet. Po 25 metų, 1676, veikalas išleistas vokiečių kalba, jį išvertė Thomas Leonhard Beeren. 1729 m. George Shelvocke iš prancūzų kalbos, t. y. iš prancūziško leidimo veikalą išvertė į anglų k. Nuo originalo pasirodymo prabėgus daugiau nei 300 metų, 1963 m. „Didįjį artilerijos meną“ Rudolf Niemiec iš lotynų kalbos išverstė į lenkų kalbą. 1971 metais veikalo trečios knygos skyrius „Apie raketas“ Adolfas Ivaškevičius išvertė į rusų kalbą. Pagaliau turime didžiulę 700 puslapių knygą su originalo faksimilėmis ir lietuviškai. Ją iš lotyniško originalo išvertė VDU lotynistas Sigitas Lūžys ir šiais jubiliejiniais Lietuvos valstybei ir Lietuvos kariuomenei metais išleido Krašto apsaugos ministerija.

Šiandien prabilęs lietuviškai K. Semenavičiaus veikalas neabejotinai sudomins ne tik karybos istorikus ir profesionalus, bet ir chemikus, fizikus, geometrus, medikus, nekalbant jau apie filologus ir Antikos tyrinėtojus. „Didysis artilerijos menas“ – iliustratyvus enciklopedinis įvairių sričių žinynas, savo turiniu ir raiška yra modernus ne tik XVII, bet ir XXI amžiui.