Įvyko antrasis projekto ,,Kalboms mokyti (-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“ seminaras

2015-12-07 at 08:32

Antrasis seminaras įvyko 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute. Seminaro metu anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų pedagogai pasidalino dėstymo patirtimi. VU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja Hannah Shipman patarė, kaip galima pritaikyti įvairius anglų kalbos vadovėlius mokant leksikos, VU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja dr. Dorisa Costello papasakojo apie kalbų mokymo ir mokymosi vadovėlių pritaikymą skirtingų kultūrų atstovams, akcentavo tautinio identiteto ir kultūrinės įvairovės aspektus, UAB Prezentacijų spektras atstovas pristatė kalbų laboratorijų panaudojimo kalbų mokymo procese galimybes. Leidyklos CLE International atstovas Bruno Lombard prancūzų kalbos mokytojus ir dėstytojus supažindino su naujausiais prancūzų kalbos mokymo ir mokymosi metodais.

LKPA vice prezidentė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickienė pristatė Didžiosios Britanijos PEARSON edukacinės kompanijos naujausią E – mokymo(si) kvalifikacijos tobulinimo programą anglų kalbos mokytojams „ Interaktyvus mokytojo tobulėjimas“ ( „Teacher development interactive“ – TDI ), kuri bus įdiegta LEU PKTI Kalbų mokymo centre nuo 2016 m. kovo mėnesio. I. Navickienė pakvietė LKPA narius registruotis į šią programą ir įgyti galimybę tobulinti savo kvalifikaciją naujausių informacinių technologijų pagalba (on- line).

LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė padėkojo projekto ekspertams, seminarų dalyviams, pranešėjams ir Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariams Aidui Žandariui ir Danutei Stankaitienei už paramą. Keturiasdešimt keturiems pedagogams įteikti pažymėjimai.

Nuotraukose seminaro dalyviai, pranešėjai ir svečiai.