Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“

2014-10-28 at 11:37

confe

2015 metų gegužės 29-30 dienomis VDU Užsienio kalbų institute įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“. Konferencija subūrė mokslininkus, aukštųjų mokyklų kalbų dėstymo ir tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo specialistus, politikus ir kitus socialinius partnerius diskusijai apie daugiakalbystės plėtrą Lietuvoje ir pasaulyje ir iššūkius aukštajame moksle: absolventų, gebančių bendrauti ir palaikyti tarpkultūrinį dialogą keliomis kalbomis, ugdymą, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą , kalbų politikos diegimo ir kitus klausimus.

Konferencijos atidaryme skambėjo sveikinimai lietuvių, anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Konferenciją atidarė ir  dalyvius sveikino VDU Užsienio kalbų instituto direktorė prof. Nemira Mačianskienė, LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė, Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje Kultūros atašė p. Carlos David Lucini Baquerizo, p. Luc Aubry, Prancūzijos Ambasados Lietuvoje kultūros atašė, Kauno savivaldybės vicemeras Simonas Kairys ir VDU viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė.

Plenariniuose posėdžiuose pranešimus padarė dr. Arūnas Gelūnas, JE ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO, doc. dr. Emma Dafouz iš Madrido Komplutensės universiteto  ir  dr. Gunta Roziņa Latvijos universiteto Anglų kalbos katedros Kalbotyros skyriaus vadovė.

Konferencijoje dalyvavo 103 mokslininkai iš 21 šalies. Lietuvai atstovavo tyrėjai iš 12 institucijų. Pranešimai skambėjo lietuvių , anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Pristatyti 46 žodiniai bei 35 stendiniai pranešimai. Aktyvūs LKPA nariai Ligita Judickaitė- Pašvenskienė, Vilma Bijeikienė, Daiva Pundziuvienė  ir kiti moderavo sesijų darbą, Jūratė Patackaite, Danutė Belazarienė, Halina Klupšienė, Evelina Jaleniauskienė, Roma Kriaučiūnienė skaitė pranešimus, Virginija Andriusevičienė, Jūratė Andriuškevičienė, Aušra Budrienė, Vida Čepulkauskienė, Rasa Monika Knyza, Virginija Tuomaitė, Vitalija Buterlienė, Violeta Žemaitienė, Larisa Voronova, Aistė Urbaitė, Ingrida Eglė Žindžiuvienė, Daina Kazlauskaitė ir kiti parengė stendinius pranešimus aktualiais daugiakalbystės plėtojimo klausimais.

LKPA taryba dėkoja VDU Užsienio kalbų instituto vadovams ir dėstytojams už paramą organizuojant ir pravedant konferenciją Kaune.

Pranešimų santraukas rasite čia: http://daugiakalbyste.vdu.lt/priimtos-santraukos/

Konferencijos programa

Daugiau informacijos yra konferencijos svetainėje: http://daugiakalbyste.vdu.lt/