Darnioji daugiakalbystė 2023

2023-06-14 at 14:09

Birželio 9-10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko VI-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2023“ (angl. Sustainable Multilingualism 2023). Konferencijoje dalyvavo pusantro šimto daugiakalbystės tyrėjų, mokslininkų ir studentų iš 21 šalies, tokios kaip Azerbaidžanas, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Italija, Ispanija, Kanada, Portugalija, Šveicarija, Vokietija ir kt.

„Darnioji daugiakalbystė 2023“ yra septintoji VDU Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija, subūrusi kalbų politikos formuotojus, kalbų ir daugiakalbės kompetencijos tyrėjus, dėstytojus, studentus bei visus besidominčius daugiakalbystės klausimais. Dviejų dienų tarptautiniuose susitikimuose buvo nagrinėjamos daugiakalbystės visuomenėje (kalbų politikos įgyvendinimo, kalbų išsaugojimo, kalbinių teisių užtikrinimo bei kt.), kalbų mokymo(-si) ir daugiakalbės bei tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimo, daugiakalbystės ir profesinės praktikos, dėstytojo daugiakalbės kompetencijos tobulinimo bei šiuolaikinės lietuvių kalbos tyrimų temos.

Plenariniai konferencijos pranešėjai, pasaulyje pripažinti mokslininkai, pristatė naujausius savo tyrimus apie kalbų mokymo(si) ir vertimo iššūkius bei daugiakalbio pasaulio ateitį. Šių metų konferencijos programoje – keturi plenariniai pranešimai, kuriuos skaitė:

  • Enrica Piccardo – daugiakalbystės tyrimų centro vadovė iš Toronto universiteto (Kanada), Bendrųjų Europos kalbų metmenų (2020) ir Routledge daugiakalbio kalbų mokymo vadovo bendraautorė,
  • François Grin – Ženevos universiteto (Šveicarija) ekonomikos, kalbų ir mokymo observatorijos direktorius,
  • Maria Teresa Zanola – Europos kalbų tarybos (ELC/CEL) prezidentė, Milano Katalikiškojo Šv. Širdies universiteto (Italija) prancūzų kalbotyros profesorė, terminologijos ir kalbų politikos observatorijos direktorė,
  • Lietuvą atstovavo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė.

Konferencijos metu taip pat vyko tarptautinio Erasmus+ projekto „APATCHE“ veiklos: pranešimų sesija ir apskritojo stalo diskusija tema „Daugiakalbių metodų svarba aukštojo mokslo pedagogų kompetencijos ugdymui“, kurioje dalyvavo Manuel Celio Conceição (Algarvės universitetas, Portugalija), François Grin (Ženevos universitetas, Šveicarija),  Enrica Piccardo (Toronto universitetas, Kanada) ir Maria Teresa Zanola (Milano Katalikiškasis Šv. Širdies universitetas, Italija). Diskusiją moderavo Kris Peeters (Antverpeno universitetas, Belgija).